Głowna treść

Zwołanie III sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy V Krowodrza - 25.01.2024 godz. 18:00

Szanowni Państwo!

uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w III sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy V Krowodrza zwołanej na dzień 25 stycznia 2023 r. (czwartek) na godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, pl. Inwalidów 6, w przedmiocie określonym w załączniku do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej, stanowiącym projekt porządku obrad.

Z wyrazami szacunku
Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

 

Porządek obrad III sesji nadzwyczajnej  Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 25 stycznia 2024 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa – druk nr 3896 (Projekt Zarządu).
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2024 (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy Henryka Sienkiewicza 27 w Krakowie (Projekt Zarządu).
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy Henryka Sienkiewicza 27 w Krakowie (Projekt Zarządu).
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla nazwania skweru imieniem Witolda Zechentera (Projekt Zarządu).
 9. Oświadczenia i komunikaty.
 10. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 • Porządek obrad III sesji nadzwyczajnej  Rady Dzielnicy V Krowodrza   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa – druk nr 3896 (Projekt Zarządu).   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2024 (Projekt Zarządu).   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie (Projekt Zarządu).   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 27 w Krakowie (Projekt Zarządu).   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 27 w Krakowie (Projekt Zarządu).   .pdf,   .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla nazwania skweru imieniem Witolda Zechentera (Projekt Zarządu).   .pdf,   .docx

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy