Głowna treść

Zwołanie LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza - 17.10.2023 godz. 18.00

Porządek obrad LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 17 października 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym oraz rozbiórka budynków warsztatowych na działce nr 134/9 obr. 46 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej” (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Poznańskiej, Składowej i Władysława Łokietka w Krakowie (Projekt Zarządu).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku o zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Krakowa na 2024 rok na realizację zadania pn. „Strefa rekreacji dla psów na Młynówce Królewskiej” (Projekt Zarządu).
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku o zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Krakowa na 2024 rok na wykup działek nr 284, 285, 293/8, 293/4 i części działki nr 293/7 obr. 3 jedn. ew. Krowodrza (Projekt Zarządu).
 8. Oświadczenia i komunikaty.
 9. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 • Porządek obrad LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza  .pdf .docx
 • Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu)   .pdf .docx
 • Przyjęcie uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym oraz rozbiórka budynków warsztatowych na działce nr 134/9 obr. 46 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej” (Projekt Zarządu)   .pdf .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Poznańskiej, Składowej i Władysława Łokietka w Krakowie (Projekt Zarządu)   .pdf .docx
 • Projekt uchwały w sprawie wniosku o zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Krakowa na 2024 rok na realizację zadania pn. „Strefa rekreacji dla psów na Młynówce Królewskiej” (Projekt Zarządu)   .pdf .docx
 • Projekt uchwały w sprawie wniosku o zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Krakowa na 2024 rok na wykup działek nr 284, 285, 293/8, 293/4 i części działki nr 293/7 obr. 3 jedn. ew. Krowodrza (Projekt Zarządu)   .pdf .docx

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy