Głowna treść

Zwołanie LIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Porządek obrad LIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 18.30 (tryb zdalny)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 (Projekt Zarządu).
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla koncepcji drogowej rozwiązań komunikacyjnych przy ul. Wrocławskiej w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym na działkach nr ew. 11/1, 11/2 obr. 45 Krowodrza, przy ul. Racławickiej w Krakowie” (Projekt Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii do dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Nawojki w Krakowie (Projekt Komisji Praworządności
  i Bezpieczeństwa).
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie oznakowania drogi wewnętrznej Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Królewskiej 88 (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
 8. Sprawy bieżące.
 9. Oświadczenia i komunikaty.
 10. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 • porządek obrad LIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 18.30 (tryb zdalny) .pdf.docx
 • projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 .pdf.docx
 • projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 .pdf.docx 
 • projekt uchwały w sprawie opinii dla koncepcji drogowej rozwiązań komunikacyjnych przy ul. Wrocławskiej w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym na działkach nr ew. 11/1, 11/2 obr. 45 Krowodrza, przy ul. Racławickiej w Krakowie” .pdf.docx
 • projekt uchwały w sprawie opinii do dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Nawojki w Krakowie .pdf.docx 
 • projekt uchwały w sprawie oznakowania drogi wewnętrznej Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Królewskiej 88 .pdf.docx 

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy