Głowna treść

Zwołanie LXV nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza na dzień 30 sierpnia 2023r.

Porządek obrad LXV nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy ulicy Piastowskiej w zakresie budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej w Krakowie (Projekt Zarządu).
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla koncepcji budowy ronda u zbiegu ulic Poznańskiej i Władysława Łokietka w Krakowie (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla projektu stałej organizacji ruchu na ul. Emilii Plater w Krakowie (Projekt Zarządu).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dla projektu rewitalizacji skweru przy ul. Lea i ul. Królewskiej w Krakowie (Projekt Zarządu).
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym w podpiwniczeniu na działkach nr 358, 359, 1003 obr. 4 Krowodrza przy ul. Juliusza Lea w Krakowie” (Projekt Zarządu).
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa obiektów sportowych – dwóch boisk z piłkochwytami , bieżni 60MB, rozbiegu i zeskoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, utwardzeń terenu w tym chodników i układu komunikacji kołowej wraz z parkingiem, obiektami małej architektury (ławki, kosze naśmieci, tablica informacyjna, urządzenia do ćwiczeń), masztami, oświetleniem terenu, odwodnieniem (na teren biologicznie czynny działki szkoły) na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na dz. nr 376/4, 376/8 obręb 4 Krowodrza przy ul. Stanisława Skarbińskiego 5 w Krakowie” (Projekt Zarządu).
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
 10. Oświadczenia i komunikaty.
 11. Zakończenie sesji.

 Pobierz:

 • Projekt porządku obrad .pdf, .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy ulicy Piastowskiej w zakresie budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej w Krakowie (Projekt Zarządu.pdf, .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla koncepcji budowy ronda u zbiegu ulic Poznańskiej i Władysława Łokietka w Krakowie (Projekt Zarządu.pdf, .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla projektu stałej organizacji ruchu na ul. Emilii Plater w Krakowie (Projekt Zarządu) .pdf, .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii dla projektu rewitalizacji skweru przy ul. Lea i ul. Królewskiej w Krakowie (Projekt Zarządu.pdf, .docx
 • Przyjęcie uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym w podpiwniczeniu na działkach nr 358, 359, 1003 obr. 4 Krowodrza przy ul. Juliusza Lea w Krakowie” (Projekt Zarządu) .pdf, .docx
 • Projekt uchwały w sprawie opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa obiektów sportowych – dwóch boisk z piłkochwytami , bieżni 60MB, rozbiegu i zeskoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, utwardzeń terenu w tym chodników i układu komunikacji kołowej wraz z parkingiem, obiektami małej architektury (ławki, kosze naśmieci, tablica informacyjna, urządzenia do ćwiczeń), masztami, oświetleniem terenu, odwodnieniem (na teren biologicznie czynny działki szkoły) na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na dz. nr 376/4, 376/8 obręb 4 Krowodrza przy ul. Stanisława Skarbińskiego 5 w Krakowie” (Projekt Zarządu) .pdf, .docx
 • Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu) .pdf, .docx

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy