Głowna treść

Zwołanie LXII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 23 maja 2023r.

Porządek obrad LXII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 23 maja 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady, pl. Inwalidów 6

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2024 (Projekt Zarządu).
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie usunięcia nieczynnego i zdewastowanego kiosku ustawionego na działce Gminy Miejskiej Kraków nr 509/6 obr. K-4 j. ew. Krowodrza - ul. Urzędniczej przed posesją nr 4, w rejonie skrzyżowania z ul. F. Chopina oraz ul. Czarnowiejską (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
 6. Oświadczenia i komunikaty.
 7. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 • Porządek obrad LXII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 23 maja 2023 r.   .pdf, .doc
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnej listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2024 (Projekt Zarządu).   .pdf, .doc 
 • Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 (Projekt Zarządu).   .pdf, .doc 
 • Projekt uchwały w sprawie usunięcia nieczynnego i zdewastowanego kiosku ustawionego na działce Gminy Miejskiej Kraków nr 509/6 obr. K-4 j. ew. Krowodrza - ul. Urzędniczej przed posesją nr 4, w rejonie skrzyżowania z ul. F. Chopina oraz ul. Czarnowiejską (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).   .pdf, .doc 

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy