Głowna treść

Zwołanie XLVIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 31 marca 2022r.

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/245/2021 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 13 lipca 2021 r. ze zm. w sprawie ustalenia listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 (Projekt Zarządu).
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyspieszenia terminu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierza Wielkiego” (Projekt Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki)
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym (do 2 kondygnacji) oraz zagospodarowaniem terenu wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym w tym dojściami i dojazdami, placami i chodnikami na działkach nr 131/1, 132/1, 133/1, 134/11, 361 obr. 46 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej w Krakowie” (Projekt Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki)
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii projektu dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Składowej polegająca na realizacji jednostronnego chodnika o parametrach min. 2,0 m od zachodniej części działki Inwestora do działki nr 101 obr. 45 Krowodrza, a dodatkowo jednostronne pobocze o parametrach min. 0,75 m na działce nr 359 obr. 45 Krowodrza tj. od zachodniej części działki Inwestora do działki nr 302 obr. jw. oraz budową zjazdu wraz z odwodnieniem (jeśli będzie konieczne) i oświetleniem” (Projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej)
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2022/2023 (Projekt Zarządu).
  8. Sprawy bieżące.
  9. Oświadczenia i komunikaty.
  10. Zakończenie sesji.

 

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy