Głowna treść

Zwołanie LIV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 22 września 2022 r.

Szanowni Państwo!

Niniejszym zwołuję LIV sesję Rady Dzielnicy V Krowodrza na dzień 22 września 2022 r. (czwartek), na godz. 18.00w trybie zdalnym, za pomocą aplikacji Webex.

Z wyrazami szacunku
Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

Pobierz:

  • projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 .pdf.docx
  • projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2023 .pdf.docx 
  • projekt uchwały w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz do WPF i WPI na lata 2023 - 2024 zadania inwestycyjnego „Budowa kontynuacji drogi rowerowej na działce Gminy Miejskiej Kraków nr 232/18 obr. K-45 j. ew. Krowodrza, pomiędzy pętlą tramwajową Dworzec Towarowy a ul. Prądnicką” .pdf.docx

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy