Głowna treść

Zwołanie XLIV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 24 listopada 2021r

Porządek obrad XLIV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 24 listopada 2021 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021 (Projekt Zarządu)
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Przebudowy istniejących dróg publicznych w granicach istniejących pasów drogowych w zakresie budowy połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena poprzez wyznaczenie przejazdów rowerowych” przez A. Mickiewicza (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
  5. Sprawy bieżące.
  6. Oświadczenia i komunikaty.
  7. Zakończenie sesji.

Pobierz:

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy