Pojałowska Anna Aniela

Członek Zarządu

Pojałowska Anna Aniela

okręg wyborczy nr 17

Ulice: Kijowska, Chocimska, Czarnowiejska, Lea, Plac Nowowiejski, Spokojna, Za Targiem.

Komisje

Komisja ds. Polityki Senioralnej
Komisja Ochrony Zieleni
Komisja Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa