Głowna treść

Wspólnota Anonimowych Narkomanów

Wspólnota Anonimowych Narkomanów

Jako Komitet Informacji Publicznej Okręgu “Halny” na podstawie umowy o wolontariat z Fundacją Biuro Służby Regionalnej NA w Polsce (nr KRS 0000573733) reprezentujemy międzynarodową wspólnotę osób, której głównym celem jest wzajemna samopomoc w radzeniu sobie ze skutkami uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na prezentację dotyczącą Wspólnoty Anonimowych Narkomanów, która odbędzie się dnia 15 marca 2024 roku w godz. 13:00 - 15:00 w Krakowie w budynku MCPU przy ul. Rozrywka 1

W maju ubiegłego roku Wspólnota NA uzyskała rekomendację Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, którą załączamy w mailu. Rekomendowane jest w niej wspieranie działań NA poprzez m.in. uczestnictwo w takich prezentacjach. 

Nasze działania mają na celu szerzenie informacji o Wspólnocie NA wśród osób, które mają bezpośredni lub pośredni kontami z osobami uzależnionymi, przykładowo: lekarzy, psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, służb mundurowych, streetworkerów, urzędników, ratowników medycznych itp. Oczywiście zapraszamy wszystkie osoby, które zainteresowane są tym tematem.

Plan prezentacji:

  • historia NA
  • narzędzia zdrowienia i Program 12 kroków
  • historia osobista członka wspólnoty
  • pytania i odpowiedzi

Podobna prezentacja odbyła się 18 kwietnia 2023 roku. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pojawiło się na niej ponad 100 osób (w tym studenci kierunków humanistycznych i wykładowcy). W Krakowie 25 kwietnia 2023 w budynku Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień zorganizowaliśmy prezentację, w której wzięli udział m.in. psychologowie, kuratorzy, terapeuci, czy pracownicy socjalni. Kolejne odbyły się rm.in. w Nowym Targu na seminarium dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom 7 czerwca, w Urzędzie Gminy Ochotnicy Dolnej 15 czerwca, 20 listopada na Konferencji dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień w Krakowie oraz 19 stycznia b.r. na Instytucie Psychologii UJ dla studentów III roku resocjalizacji. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem i spotkały się z pozytywnym przyjęciem. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować kolejną prezentację dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli się pojawić na poprzednich lub nie zostali o nich odpowiednio poinformowani.

Wspólnota Anonimowych Narkomanów od 1953 roku pomaga uzależnionym od substancji psychoaktywnych. Tygodniowo odbywa się ponad 70 tysięcy mityngów w ponad 140 krajach. Polska Wspólnota NA rozwija się bardzo dynamicznie – tygodniowo odbywa się ponad 200 mitingów w całej Polsce i kilka mityngów polskojęzycznych w krajach takich jak Anglia, Holandia czy Niemcy (również mityngi online). 

Udział w prezentacji jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego pod nr tel. 729832701. 

Zapraszamy również po więcej informacji na naszą stronę internetową: www.anonimowinarkomani.org

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy