Głowna treść

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny

Odnosząc się do nawiązanej współpracy pomiędzy Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa a Obserwatorium Bezpieczeństwa Sp. z o.o. non profit w zakresie partnerskiej wymiany doświadczeń, promowania wiedzy, standardów i dobrych praktyk dotyczących działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego mam przyjemność przekazać Państwu „Biuletyn informacyjny” tj. cotygodniowy przegląd aktualności dotyczących bezpieczeństwa miast, samorządów i instytucji publicznych.

Głównym celem biuletynu jest przekazywanie najważniejszych informacji w tematyce aktualnych zagrożeń, bieżących wydarzeń, zmian w prawie, a także zaproszeń na różnorodne eventy, konferencje, seminaria i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa publicznego.

Zachęcam do przeczytania i promowania ostatniego wydania:

https://preview.mailerlite.io/emails/webview/805761/112409350410077927,

oraz link do bieżącej subskrypcji biuletynu:

https://obserwatoriumbezpieczenstwa.pl/biuletyn/.

Dyrektor Wydziału
Bogdan Klimek

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy