Głowna treść

Zobacz, co słychać w Twojej dzielnicy

Zobacz, co słychać w Twojej dzielnicy

Zakończył się dwuletni cykl spotkań z mieszkańcami „Porozmawiajmy o Krakowie…”. Spotkania objęły wszystkie 18 dzielnic Krakowa.

Mieszkańcy zgłaszali potrzebę szybkiego dostępu do informacji na temat tego, co się dzieje na terenie konkretnej dzielnicy. Stąd na stronie krakow.pl powstała specjalna zakładka – Dzielnice.

Celem akcji było zebranie opinii mieszkańców na temat działań miasta na rzecz poprawy jakości życia w najbliższym otoczeniu. Mieszkańcy mogli również wypełnić ankietę.

Jednym z postulatów zgłaszanych przez mieszkańców była potrzeba uzyskania łatwego i szybkiego dostępu do informacji na temat tego, co się dzieje na terenie konkretnej dzielnicy.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, na stronie krakow.pl powstała specjalna zakładka – Dzielnice. Zapraszamy do przeglądania i sprawdzania, co się dzieje w dzielnicach Krakowa!

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy