Głowna treść

Użytkowniku hulajnóg! Parkuj odpowiedzialnie, jedź bezpiecznie!

Użytkowniku hulajnóg! Parkuj odpowiedzialnie, jedź bezpiecznie!

Wiosna zagościła w Krakowie i zachęca krakowian do wzmożonej aktywności. Decydując się na jazdę na rowerze czy hulajnodze elektrycznej pamiętajmy o przepisach, ale też o bezpieczeństwie – swoim i innych.

O narastającym problemie niewłaściwie pozostawianych pojazdów tego typu na chodnikach, zieleńcach czy w pasie drogowym, z przedstawicielami operatorów sieci hulajnóg rozmawiał Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Z miejskich szacunków wynika, że po Krakowie codziennie porusza się kilka tysięcy hulajnóg. Nie ma dnia, by miejskie służby nie otrzymywały zgłoszeń i interwencji ws. problemu zalegających na chodnikach, poza wyznaczonymi miejscami hulajnóg. Nie wszyscy użytkownicy korzystają z nich odpowiedzialnie (poprzez odstawienie pojazdów w odpowiedni sposób). Tym samym nie dbają o bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu.

– Problem źle zaparkowanych hulajnóg narasta od kilku lat, głównie przez brak regulacji prawnych. Niezależnie od tego spotykaliśmy się kilkukrotnie z operatorami hulajnóg, które prowadzą sieć wypożyczalni w Krakowie, starając się ten problem ucywilizować, by zminimalizować pozostawianie pojazdów na chodnikach, zieleńcach czy pasach drogowych. W czasie dzisiejszego spotkania poinformowałem przedstawicieli tych firm, że jeżeli nie zabiorą się za porządkowanie hulajnóg i przestrzeganie zasad, o których mówiliśmy, i które wypracowaliśmy wspólnie w ostatnich latach, to będziemy zmuszeni podejść do tego tematu bardziej stanowczo – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa, który w poniedziałek, 8 maja, spotkał się z operatorami hulajnóg.

Tylko w piątek, 5 maja – po interwencji zastępcy prezydenta – strażnicy  miejscy odholowali 82 urządzenia, m.in. z ul. Basztowej, Wielopola i Pawiej. W niektórych lokalizacjach nie było podstaw prawnych do odholowania, dlatego zgłoszono przedstawicielom firm, by zrobili z nimi porządek we własnym zakresie (303 sztuki).

Wypracowane w 2020 r. porozumienie z operatorami hulajnóg

Co ważne, od 2020 r. obowiązuje porozumienie operatorów hulajnóg z Zarządem Transportu Publicznego, które zakłada m.in. nałożenie blokady ograniczającej prędkość pojazdu w centrum Krakowa. Firmy zobowiązały się, że wypożyczane pojazdy będą poruszać się z prędkością do 18 km/h m.in. na obszarze Plant, Młynówki Królewskiej, parku Krakowskiego, parku Jordana, Lasku Wolskiego, parku Lotników Polskich czy Bulwarów Wiślanych. Porozumienie dotyczyło również określenia strefy wyłączonego parkowania. Użytkownicy pojazdów nie mogą zostawić hulajnóg m.in. na obszarze Starego Miasta (w obrębie pierwszej obwodnicy) czy fragmencie Bulwarów Wiślanych a pozostawione niewłaściwie hulajnogi będą sukcesywnie porządkowane z ulic przez operatorów.

Obowiązujące przepisy prawa

Przypomnijmy, 20 maja 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko uregulowała status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni, przeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych, ale przede wszystkim zwiększyła bezpieczeństwo najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego.

Ustawa wprowadziła m.in. pierwszeństwo pieszego w stosunku do kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO), poruszającego się po części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. W myśl przepisów kierujący tymi pojazdami są zobowiązani do ustępowania pierwszeństwa pieszym i nieutrudniania im ruchu.

Hulajnogi elektryczne

Najwięcej kontrowersji wśród mieszkańców budzą sytuacje, gdy osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych, po zakończonej jeździe, pozostawiają pojazdy na chodnikach, jezdniach czy zieleńcach, utrudniając w ten sposób swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych.

Przypominamy, że prawidłowe parkowanie hulajnóg zostało określone przez prawo: hulajnogę należy parkować w wyznaczonym przez zarządcę drogi miejscu, a jeśli takiego nie ma, trzeba parkować równolegle i jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, tak aby zostawić jak najwięcej miejsca dla pieszych – nie mniej niż 1,5 metra.

Pamiętajmy też, że zgłoszenia dotyczące nieprawidłowo pozostawianych hulajnóg przyjmuje straż miejska pod bezpłatnym numerem interwencyjnym – 986. Dyżurni straży przekazują je następnie operatorom, którzy powinni doprowadzić do niezwłocznego ich uporządkowania. Jeśli operatorzy zwlekają z reakcją, informacje są kierowane do ZDMK i hulajnogi zostają wówczas odholowane.

Podstawowe zasady korzystania z hulajnóg

Na wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach i innych tego typu urządzeniach można poruszać się po chodniku, drodze dla pieszych lub drodze dla rowerów.

Na hulajnogach elektrycznych można jeździć po drodze dla rowerów, drodze dla rowerów i pieszych lub pasie ruchu dla rowerów, po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, po chodniku lub drodze dla pieszych, wyjątkowo, gdy chodnik usytuowany jest wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

W takiej sytuacji jadąc po chodniku należy ustępować pierwszeństwa pieszym i jechać z prędkością zbliżoną do ich tempa.

W tej kwestii przepisy nie są precyzyjne, ale należy przyjąć, że pieszy porusza się z prędkością nieprzekraczającą 6 km/h.

Nie wolno jeździć w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, ciągnąć pojazd lub ładunek, czepiać się pojazdów, poruszać się tyłem.

ZTP wyznaczył również i oznakował w terenie 255 punktów mobilności oraz zawarł ze wszystkimi oferującymi swoje usługi w Krakowie operatorami elektrycznych hulajnóg porozumienie o współpracy. Na mocy tego dokumentu w obszarze ograniczonym II obwodnicą obowiązują tzw. obligatoryjne punkty mobilności. ZTP wyznaczyło ich 100. W aplikacjach operatorów działa to tak, że początek i koniec każdego wypożyczenia ma miejsce jedynie w tych punktach. Poza obszarem II obwodnicy hulajnogę można oddać w dowolnej lokalizacji, ale należy ją parkować zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.

Surowe przepisy za jazdę po alkoholu

Stan nietrzeźwości to powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Prowadzenie hulajnogi elektrycznej czy roweru w tym stanie jest wykroczeniem z art. 87§1a Kodeksu Wykroczeń. Za takie wykroczenie grozi mandat karny w kwocie 2,5 tys. zł lub areszt. Może się też skończyć sądowym zakazem prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy