Głowna treść

Taka będzie „Jordanówka” w nowym wydaniu

Taka będzie „Jordanówka” w nowym wydaniu

W zeszłym roku, w ramach konsultacji społecznych, krakowianie zdecydowali o przyszłości pawilonu „Jordanówka”. Miejsce ma się stać kawiarnią i pełnić funkcję społeczno-kulturalną. Budynek jest w złym stanie technicznym, dlatego w tym momencie nie jest przedmiotem dzierżawy. Będzie to możliwe po modernizacji.

Charakterystyczny dla parku Jordana zabytkowy budynek czeka na modernizację. W 2022 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wydano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po zakończeniu prac możliwe będzie przeznaczenie obiektu w dzierżawę w drodze przetargu na jego operatora.

Przeczytaj raport z konsultacji społecznych, które dotyczyły „Jordanówki”.

Modernizacja z dbałością o styl i charakter

Projekt odnowy budynku opracowano zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich. Dotyczyły one m.in. utrzymania obecnej bryły, podziałów architektonicznych oraz komunikacji. Obiekt został wybudowany w 1974 r. na podstawie projektu sporządzonego przez pracownię PW-1 biura projektów „Miastoprojekt – Kraków” w miejscu zburzonego drewnianego pawilonu o tej samej nazwie. Budynek, wpisany do rejestru zabytków, ma kształt rotundy w kondygnacji parteru z pełnymi przeszkleniami w części kawiarnianej. Otoczony jest tarasem.

Projekt uwzględnia modernizację tego miejsca z troską o szczegóły. Utrzymana zostanie chociażby drewniana podbitka podcieni, kamienna posadzka składająca się z charakterystycznych marmurów, wapieni i dolomitów. Nastąpi przywrócenie pierwotnej kolorystyki baru i specyficznych punktowych lamp w czarnych oprawach w kształcie walca.

Budynek będzie miał zaplecze sanitarne dostosowane do pełnionych funkcji, a modernizacja pozwoli na wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada stworzenie miejsca odpowiadającego potrzebom odwiedzających to miejsce. Wpisuje się także w idee założyciela oraz patrona parku – doktora Henryka Jordana.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy