Głowna treść

spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy V

Spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy V

„Porozmawiajmy o Krakowie w dzielnicach I-VII” – spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy V.

Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Dzielnicy V Krowodrza do udziału w zaplanowanym na dzień 9 maja br. o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej nr 34 przy
ul. Urzędniczej 65 spotkaniu w ramach zrealizowanej akcji ankietowej pn. „Porozmawiamy o Krakowie w dzielnicach I-VII”. W trakcie debaty zostaną przedstawione analizy zebranych ankiet, odbędzie się również prezentacja zamierzeń inwestycyjnych Miasta we wskazanym obszarze, a następnie odbędzie się dyskusja, w trakcie której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły zmian w najbliższym otoczeniu które powinny zostać zrealizowane przez Miasto.

W debacie wezmą udział Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa: Pan Andrzej Kulig oraz Pan Jerzy Muzyk oraz dyrektorzy najważniejszych Wydziałów i Miejskich Jednostek Organizacyjnych.

Anonimowa ankieta skierowana była do mieszkańców i mieszkanek siedmiu Dzielnic Krakowa, jej celem było zebranie potrzeb oraz pomysłów na dalszy zrównoważony rozwój miasta.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy