Głowna treść

"SEGREGUJEMY WSPÓLNIE" - konkurs dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

"SEGREGUJEMY WSPÓLNIE" - konkurs dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie zaprasza Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe z Gminy Miejskiej Kraków do udziału w pierwszej edycji konkursu ekologicznego "SEGREGUJEMY WSPÓLNIE".

Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej zorganizowanych i najlepiej utrzymanych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w których segregacja odpadów jest prowadzona w sposób zgodny z obowiązującym "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków". Do konkursu mogą się zgłaszać Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Oceny miejsc gromadzenia odpadów dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa.

Szczegóły na stronie konkursu.

ZAPRASZAMY!

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy