Głowna treść

O zmianach w Obszarze Płatnego Parkowania

O zmianach w Obszarze Płatnego Parkowania

Rada Miasta Krakowa przyjęła propozycję opóźniającą wejście w życie niektórych zapisów związanych z Obszarem Płatnego Parkowania. Wzięto pod uwagę rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego. Zmiany zostaną wprowadzone stopniowo, pierwszy etap nastąpi 15 maja.

Oto, co warto wiedzieć i o czym warto pamiętać, parkując swój samochód w OPP.

W pierwszym etapie, tj. od 15 maja, w ramach planowanych działań w OPP, zostaną zmienione podstrefy, a także zostanie wydzielony nowy sektor:

 • Sektor C5 zostanie zmieniony na B5
 • Sektor C10 zostanie zmieniony na B10
 • Sektor B20 zostanie zmieniony na A20
 • Sektor B6 zostanie zmieniony na A6
 • Zostanie wydzielony sektor B30.

parkowanie obszary

Ważne: w wyżej wskazanych podstrefach i sektorach, wykupione abonamenty zachowują ważność i nie muszą być wymieniane.

W przypadku osób, które nie korzystają z abonamentów i opłacają swój postój godzinowy, w dotychczasowych sektorach: C5, C10, B20, B6, od 15 maja będą opłacać swój postój według nowych stawek godzinowych, obowiązujących aktualnie w podstrefach A, B, C.

Przypomnijmy, tak wygląda aktualnie obowiązujący taryfikator w strefie:

 • Podstrefa A – 6 zł
 • Podstrefa B – 5 zł
 • Podstrefa C – 4 zł

Dla przykładu – osoby parkujące na Dębnikach, w sektorze C5 jeszcze 10 maja br. będą płacić za godzinę postoju 4 zł, natomiast już od 15 maja za godzinę zapłacą 5 zł.

Dodatkowo dla osób korzystających z parkomatów bądź aplikacji, czas do dokonania opłaty za postój został wydłużony do 7 minut, z aktualnie obowiązujących 5 minut.

Ostatnią ważną informacją dla posiadaczy samochodów na tym etapie, jest zmiana wysokości i zasad uiszczania opłaty dodatkowej, czyli wtedy, kiedy opłata postojowa nie zostanie uiszczona. Podstawowa wysokość opłaty dodatkowej wyniesie 250 zł, jednak w przypadku dokonania płatności w terminie, który umożliwi jej zaksięgowanie na koncie ZDMK, w ciągu siedmiu dni od wystawienia zawiadomienia, opłata zostanie obniżona do 150 zł.

Drugi etap zmian planowany jest na przyszły rok. Będzie on obejmować poszerzenie Obszaru Płatnego Parkowania o nowe rejony, takie jak:

 • Sektor B30 – poszerzenie o dalszy fragment Czarnej Wsi
 • Sektor C23 – rejon za rondem Antoniego Matecznego w kierunku ulicy Jerzego Turowicza
 • Sektor C24 – rejon pomiędzy ulicą Za Torem, aleją Pod Kopcem do ulicy Wielickiej
 • Sektor C31 – rejon Błoń oraz Czarnej Wsi z wyłączeniem obszaru Cichego Kącika
 • Sektor C32 – rejon Bronowic wzdłuż Armii Krajowej do wysokości ulicy Bronowickiej
 • Sektor C33 – rejon wzdłuż ulicy Bronowickiej do Armii Krajowej oraz torów kolejowych

parkowanie obszary2

Ponadto wprowadzone zostanie zróżnicowanie w zakresie opłat za postój dla osób posiadających status Karty Krakowskiej oraz pozostałych.

Dla kierowców, którzy nie posiadają statusu Karty Krakowskiej, stawki w podstrefach przedstawiają się następująco:

cennik1

Dla kierowców posiadających status Karty Krakowskiej, stawki w podstrefach wyglądają następująco:

cennik2

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy