Głowna treść

Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Zgłoś osobę pracującą lub działającą na rzecz młodzieży w Krakowie do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa!

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza młodzież do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa.

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa przyznawana jest corocznie w dwóch

kategoriach:

 • „Złoty Weyssenhoff” za realizację wybitnego działania na rzecz młodzieży w poprzednim

roku kalendarzowym;

 • „Diamentowy Weyssenhoff” za całokształt pracy z młodzieżą.

Laureatami nagrody mogą zostać osoby pracujące z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży, m.in.: nauczyciele, instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, pracownicy świetlic, edukatorzy, pracownicy młodzieżowych domów kultury, którzy z oddaniem i angażowaniem pracują z ludźmi młodymi, stając się dla nich wsparciem i inspiracją.

Kto może zgłosić kandydata do nagrody:

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje co najmniej trzyosobowej grupie osób w wieku 13-26 lat.

Decyzję o wyborze laureatów nagrody w drodze głosowania dokona powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa i Rady Miasta, członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów.

Aby zgłosić kandydata do nagrody, należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 • zebrać podpisy poparcia dla kandydatury od co najmniej 30 osób w wieku 13-26 lat i
 • przesłać do 28 kwietnia br. formularz na adres:
  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,
  Referat ds. młodzieży,
  ul. Dekerta 24
  30-703 Kraków

Laureatów poznamy w czerwcu br.

Nagroda  została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie.

Patron nagrody:

Patronem nagrody jest Antonii Weyssenhoff – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat z prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

Wśród osób nominowanych do tytułu w 2022 roku znaleźli się:

DIAMENTOWY WEYSSENHOFF

Małgorzata Sienkiewicz

Irena Kruczek

Marta Karpiel

Dorota Krawczyk

Anna Szpajcher-Sokal

Anna Szmyd

Kamil Cyganik

Tomasz Kobylański

Marcelina Juszkiewicz

Formularz

Regulamin

Zapraszamy na FB programu Młody Kraków 2.0, gdzie publikowane będą najnowsze informacje o nagrodzie!

Więcej informacji:

https://mlodziez.krakow.pl/2023/03/09/zglos-osobe-pracujaca-lub-dzialajaca-na-rzecz-mlodziezy-w-krakowie-do-nagrody-im-antoniego-weyssenhoffa/

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy