Głowna treść

Grupa Literacka Biprostal

Grupa Literacka Biprostal

W najbliższy poniedziałek Krakowskie Biuro Festiwalowe zaprasza do pałacu Potockich na spotkanie, którego tematem będzie "Grupa Literacka Biprostal".

Tworzyli ją zamieszkali wówczas w Krowodrzy: Wisława Szymborska, prof. Marta Wyka, Ewa Lipska, Barbara Czałczyńska, Joanna Salamon oraz Kornel Filipowicz. Bliski był im też zmarły w br. prof. Stanisław Balbus. Brzmi to zrazu jak kolejna miejska czy krowoderska legenda, ale ta grupa sytuacyjna, grupa-żart faktycznie istniała, a nader realni i wpływowi dla literatury okazali się z czasem jej przedstawiciele.

To opowieść o przyjaciołach i ich losach, ale i okazja do przypomnienia Krowodrzy lat '60, '70 i '80 XX wieku, dzielnicy inteligencji i bohemy.

Udział potwierdzili:

  • prof. Marta Wyka, autorka eseju o Grupie Literackiej Biprostal opublikowanego w „Nowej Dekadzie Literackiej”(nr 1-2/2012), w roku bieżącym przedrukowanego w wydawnictwie Próby; założycielka Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ oraz redaktor naczelna czasopism: „Dekada Literacka” i „Nowa Dekada „Krakowska”, członek PEN-Clubu;
  • prof. Wojciech Ligęza, najlepszy obecnie znawca twórczości W. Szymborskiej i autor posłowia w jej Wyborze poezji opublikowanym przez Ossolineum, b. kierownik Katedry Historii Literatury XX wieku Wydz. Polon. UJ,
  • Michał Rusinek, na przełomie XX i XXI wieku sekretarz Noblistki, dziś dr hab. UJ, poczytny pisarz i prezes Fundacji W. Szymborskiej
  • oraz prof. Maria Filipowicz-Rudek, wnuczka Kornela Filipowicza.

Patronat: Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, do którego większość wyżej wymienionych należała bądź należy.  Współpraca: Fundacja Wisławy Szymborskiej Rzecz odbywa się w ramach programu „Kraków UNESCO Miasto Literatury”. Inicjatorem spotkania i jego prowadzącym jest niżej podpisany. 

Patronat: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - Oddział w Krakowie.

Wstęp wolny, preferowane uprzednie potwierdzanie obecności: https://kbfbilety.krakow.pl/.../grupa-literacka-biprostal..

- z prośbą o linkowanie i polecanie znajomym.

Wydarzenie na FB zawierające dodatkowy opis: https://www.facebook.com/events/267335046147576

18. września (najbliższy poniedziałek), pałac Potockich w Krakowie - Rynek Główny 20. Początek o godzinie 18.00

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy