Głowna treść

26. Pola Nadziei - bądźmy razem

26. Pola Nadziei - bądźmy razem

Bądźmy razem z pacjentami Hospicjum św. Łazarza! „Pola Nadziei” nie przestają kwitnąć

Po raz pierwszy w Krakowie „Pola Nadziei” zakwitły 26 lat temu. Teraz znów miasto ozdobią żółte żonkile, a na ulice wyruszą setki wolontariuszy, by zbierać datki do puszek. Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja największej w Małopolsce akcji zbierania funduszy na opiekę nad chorymi w Hospicjum św. Łazarza. Ty też możesz pomóc, nawet bez wychodzenia z domu – za pomocą Wirtualnej Puszki „Pól Nadziei”.

Hospicjum św. Łazarza działa w Krakowie już od ponad 40 lat, powstało w 1981 roku. Zapewnia ono profesjonalną, całodobową opiekę i pomoc osobom nieuleczalnie chorym (głównie na nowotwory) – zarówno na oddziale stacjonarnym i dziennym, jak i w domach pacjentów. Na wsparcie mogą tutaj liczyć również bliscy chorych oraz rodziny osierocone.

Podkreślić warto, że hospicja są placówkami pełniącymi niezwykle ważną funkcję i bardzo potrzebnymi. Dlatego w Krakowie robi się wiele, by opieka hospicyjna stale się rozwijała i była na jak najwyższym poziomie. Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej zapewnia chorym fachową opiekę – nie tylko medyczną, ale też socjalną, psychologiczną i duchową.

Chorego i jego rodzinę kompleksowo otacza wsparciem kompetentny i pełen empatii personel. Wielką rolę w tym dziele czynienia dobra odgrywają również wolontariusze. Krakowskiemu hospicjum – na co dzień i podczas różnych akcji – pomaga ich blisko sześciuset. – Bez nich naszej placówce byłoby bardzo trudno funkcjonować. Wolontariusze są dla nas ogromnym wsparciem! – podkreśla Renata Połomska z zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza”, koordynatorka „Pól Nadziei”.

Największa akcja charytatywna Małopolski

By hospicjum mogło sprawnie funkcjonować, potrzebne są niemałe fundusze. Dla chorych i ich rodzin hospicyjna opieka jest bezpłatna. Krakowska placówka potrzebuje na swą działalność kilkanaście milionów złotych rocznie, przy czym kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia pokrywają jedynie połowę tych kosztów. Drugie tyle hospicjum musi zdobyć we własnym zakresie.

Zebrać taką kwotę to ogromny wysiłek. Udaje się to tylko dzięki pomocy ogromnej rzeszy ludzi dobrej woli: darczyńców, przyjaciół hospicjum i wolontariuszy. Fundusze na działalność placówki są pozyskiwane m.in. z wpłat 1% podatku (od tego roku będzie to 1,5%), a także podczas Wielkiej Kwesty Listopadowej oraz z „Pól Nadziei” – znanej już chyba wszystkim krakowianom, największej akcji charytatywnej Małopolski, której symbolem jest żonkil.

Jak podkreśla Renata Połomska, celem akcji jest nie tylko zbiórka funduszy na działalność hospicjum, ale także szerzenie idei hospicyjnej, edukacja społeczeństwa oraz uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych i cierpiących.

– Edukowanie dzieci i młodzieży oraz zachęcanie ich do wspierania potrzebujących to niezwykle ważna część naszej działalności. Uczymy młodych ludzi, jak rozmawiać z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi oraz jak im pomagać. Przybliżamy im idee oraz zasady funkcjonowania opieki hospicyjnej i wolontariatu. Służy to kształtowaniu postaw prospołecznych, budzi w najmłodszych wrażliwość i empatię – wyjaśnia koordynatorka „Pól Nadziei”.

Program współpracy z małopolskimi szkołami i przedszkolami można pobrać na stronie www.polanadziei.pl, w zakładce „Szkoły”.

Żonkile kwitną w blisko 40 miastach

Tegoroczna, już 26. edycja „Pól Nadziei” właśnie się rozpoczęła. Zainaugurowała ją 12 marca msza święta w kaplicy Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej. Tego dnia rozpoczęły się również pierwsze kwesty przy krakowskich kościołach. W ramach akcji zaplanowano nie tylko zbiórki funduszy na działalność hospicjum, ale także wiele różnorodnych wydarzeń towarzyszących.

W przedszkolach i szkołach będą organizowane żonkilowe konkursy oraz prelekcje o idei hospicyjnej i wolontariacie. Przez cały czas trwania kampanii będą się odbywać kwesty w szkołach, na uczelniach, w krakowskich placówkach handlowych itp. Towarzyszyć im będą m.in. koncerty, spektakle, imprezy plenerowe, festyny i pikniki. Jak co roku ulicami Krakowa będzie też kursował Żonkilowy Tramwaj MPK.

Krótko mówiąc, w Krakowie będzie się naprawdę wiele działo. Ale nie tylko w Krakowie. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza” jest inicjatorem i koordynatorem Ogólnopolskich Pól Nadziei. Od 2003 roku zaprasza do udziału w akcji także stowarzyszenia hospicyjne spoza Krakowa. – Każdego roku żonkile kwitną w blisko 40 miastach Polski, budząc solidarność mieszkańców i niosąc nadzieję chorym w tamtejszych hospicjach – mówi Renata Połomska.

Akcja ma określone zasady uczestnictwa i stowarzyszenia hospicyjne, zgłaszające swój akces każdej jesieni, muszą je spełniać. Oprócz wymogów formalnych, podpisując regulamin i deklarację udziału, zobowiązują się do realizacji trzech równoważnych celów akcji, jakimi są: propagowanie opieki hospicyjnej w społeczeństwie, współpraca ze szkołami w celu realizacji programu edukacyjnego oraz pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę hospicyjną.

„Pola Nadziei – bądźmy razem”

Hasło tegorocznej edycji kampanii brzmi „Pola Nadziei – bądźmy razem”. Jej organizatorzy chcą bowiem zwrócić szczególną uwagę na to, że jedną z miar człowieczeństwa jest troska o tych z nas, którzy są zależni, słabi, potrzebujący opieki, a takimi właśnie są chorzy u kresu swojego życia.

Warto wziąć sobie do serca hasło tegorocznych „Pól Nadziei” i być razem z potrzebującymi, włączając się w wielkie dzieło hospicyjnej pomocy. Wesprzeć krakowską placówkę można na różne sposoby – na przykład wrzucając datek do żonkilowej puszki albo przekazując 1,5% swojego podatku (numer KRS Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza”, który należy wpisać w deklaracji PIT, to 0000048149).

Wesprzeć hospicjum można nawet bez wychodzenia w domu. Jest to bardzo proste. Wystarczy złożyć datek do specjalnej Wirtualnej Puszki „Pól Nadziei”. Jest ona dostępna na stronie internetowej https://hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka. Datek przekazuje się, dokonując przelewu online. Do tradycyjnego przelewu numer konta bankowego Hospicjum św. Łazarza to: 92 2490 0005 0000 4530 9034 8688.

Pomóż chorym i wpłać datek – choćby niewielki. Pamiętaj: liczy się każda złotówka i nigdy nie jest za późno na pomoc. Bo – jak przekonują pracownicy hospicjum i wolontariusze – nadzieja nie umiera nigdy, a „Pola Nadziei” kwitną do końca...

Paulina Szymczewska

Plakat Pola Nadziei 2023

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy