Głowna treść

Konsultacje społeczne.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie

Konsultacje społeczne.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
w Mieście Krakowie

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz granic obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

Konsultacje rozpoczną się z dniem 16 maja 2022 r. i potrwają do 24 czerwca 2022 r. Akcja informacyjna będzie prowadzona na siedem dni przed rozpoczęciem procesu konsultacji.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi na formularzu uwag mogą być składane w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, I piętro, sekretariat, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi na formularzu uwag mogą być przesyłane na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dostępna będzie również elektroniczna wersja formularza.
 3. Zbierania uwag ustnych w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00 oraz na spotkaniach konsultacyjnych w następujących terminach:
 • 25 maja (śr.) w godz. 17.00 -19.00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5,
 • 27 maja (pt.) w godz. 17.00 -19.00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Plac Wolnica 1,
 • 31 maja (wt.) w godz. 17.00 -19.00 - w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1,
 • 2 czerwca (czw.) w godz. 17.00 -19.00 – w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.
 1. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 7 czerwca br. w godz. 10.30-12.30 oraz 14 czerwca w godz. 14.00-16.00 - pod nr. tel. 12 616 1739.
 2. Otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w następujących terminach:
 • 25 maja (śr.) w godz. 17.00 -19.00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5,
 • 27 maja (pt.) w godz. 17.00 -19.00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Plac Wolnica 1,
 • 31 maja (wt.) w godz. 17.00 -19.00 - w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1,
 • 2 czerwca (czw.) w godz. 17.00 -19.00 – w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

 1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
 2. Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie - Mapy obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji.

Pozostałe materiały do pobrania:

 1. Streszczenie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
 2. Formularz zgłaszania uwag do dokumentu:
 • Dla mieszkańców i innych interesariuszy rewitalizacji.
 • Dla organizacji pozarządowych.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl);
 • na stronie internetowej poświęconej konsultacjom (www.obywatelski.krakow.pl);
 • na  Miejskiej Stronie Internetowej Magiczny Kraków (www.krakow.pl);
 • na stronie Rewitalizacja w Krakowie (www.rewitalizacja.krakow.pl);
 • w miejskim serwisie MPI dedykowanym biznesowi  (www.business.krakow.pl);
 • w miejskim serwisie MPI dedykowanym organizacjom pozarządowym (www.ngo.krakow.pl);
 • na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krakowa;
 • na tablicach Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy