Głowna treść

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.

Celem konsultacji z mieszkańcami jest poznanie oczekiwań mieszkańców na temat zasadności realizacji linii tramwajowej w ciągu Alei Trzech Wieszczów.

Budowa linii tramwajowej na odcinku pomiędzy Placem Inwalidów a Nowym Kleparzem przyczyni się do zwiększenia niezawodności sieci tramwajowej i tym samym umożliwi prowadzenie trasy objazdowej tramwajów w przypadku awarii torowiska na ul. Karmelickiej, bez konieczności zbędnego nadkładania drogi pociągami tramwajowymi.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:

- kontakt telefoniczny: 12 616 88 18,

- kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje trwają od 18 listopada do 9 grudnia 2022 r.

Formy w jakich zostaną przeprowadzone konsultacje:

- Telefoniczne dyżury eksperckie:

- termin I: 22 listopada 2022 r. od 10:00 do 11:00,

- termin II: 5 grudnia 2022 r. od 16:00 do 17:00.

Pod numerami telefonów:

- Sweco Polska Sp. z o.o.: +48 607 962 010,

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 89 24.

- Spotkanie z mieszkańcami: 1 grudnia 2022 roku godz. 17.30 - XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5  (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie rozwiązań koncepcyjnych wariantów przebiegu linii tramwajowej na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów, dyskusja, na której zbierane będą stanowiska osób obecnych na spotkaniu).

Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. Formularz można przekazać:

- w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków;

- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące koncepcji budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą:

- w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków” (www.obywatelski.krakow.pl),

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy