Głowna treść

Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Krakowie „Świadomie do celu”

Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Krakowie „Świadomie do celu”

25 i 26 października wszyscy mieszkańcy Krakowa będą mieć możliwość wziąć udział w jednych z największych bezpłatnych Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Krakowie organizowanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.

Całe wydarzenie odbywać się będzie w Hali widowiskowo-sportowej TAURON Arena Kraków. W tym roku przygotowaliśmy dla mieszkańców trzy specjalne strefy tematyczne.

Jeśli szukasz pracy? Myślisz nad zmianą obecnego zatrudnienia? Przyjdź do strefy wystawienniczej, gdzie będziesz mógł porozmawiać z przedstawicielami firm poszukujących osób do pracy. To również miejsce w którym wspólnie z profesjonalnym doradcą zawodowym określisz swoje mocne i słabe strony oraz skonsultujesz dokumenty aplikacyjne. Dodatkowo podczas indywidualnych konsultacji zdobędziesz wiedzę w zakresie projektów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Czekać na Ciebie będą wystawcy ze strefy przedsiębiorczości skierowanej przede wszystkim do przedsiębiorców, pracodawców i osób planujących otwarcie działalności gospodarczej w Krakowie. W tym miejscu odbywać się będą konsultacje indywidualne z ekspertami z takich jednostek jak; Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Wydział ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń z innymi krakowskimi przedsiębiorcami.

Podczas dwudniowych Targów przygotowaliśmy również specjalną strefę warsztatową w której odbędzie się szereg warsztatów związanych z budowaniem modelu biznesowego, pozyskiwaniem inwestorów i partnerów oraz szeroko rozumianego marketingu w biznesie. Dodatkowo w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeb rozwoju kompetencji młodzieży podczas targów pracy odbędzie się hackathon biznesowy skierowany do studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Dodatkowo zostanie przeprowadzony wykład prowadzony przez doradców zawodowych pt. „Aktywizacja Społeczna i przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy". Pracodawcom oferujemy także udział w wykładach dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego w związku z podnoszeniem kwalifikacji w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wszystkie panele dyskusyjne i warsztaty otworzy konferencja związana z szansami i wyzwaniami dla Miasta Krakowa oraz krakowskiego rynku pracy w związku z organizacją III Igrzysk Europejskich w Krakowie.

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami w poprzednich edycjach wydarzenia na część z tegorocznych warsztatów zostały wprowadzone zapisy. Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowym programem warsztatów oraz harmonogramem wydarzenia. Uczestnictwo w całym wydarzeniu jest bezpłatne. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: www.targiaktywnosci.krakow.pl

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy