Głowna treść

Szachowe Mistrzostwa

Szachowe Mistrzostwa

ORGANIZATORZY:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie

TERMIN I MIEJSCE:

  • Turniej zostanie rozegrany w dniu 12 GRUDNIA 2022 r. od godz. 8:30 w siedzibie szkoły w Krakowie przy al. Kijowskiej 8. Planowane zakończenie ok. godz. 11: 00.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Podstawowa umiejętność gry w szachy.
  2. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21.11.2022 r.(poniedziałek). Szkoła może zgłosić 6 uczniów z klas I – III: 3 chłopców i 3 dziewczynki z każdego poziomu edukacyjnego. Należy podać: imię i nazwisko, klasę oraz rok urodzenia.

SYSTEM ROZGRYWEK:

1. Turniej zostanie rozegrany w trzech grupach:

A) zawodnicy z klas I
B) zawodnicy z klas II
C) zawodnicy z klas III

2. Tempo gry: 5 minut na partię dla zawodnika na dystansie 5 rund systemem szwajcarskim.
3. Turniej ma charakter edukacyjno – sportowo - rekreacyjny.
4. Interpretacja i ostateczna decyzja w sytuacjach spornych należy do organizatorów.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian zależnych od ilości zgłoszonych zawodników.

„Ludzi poznaje się najlepiej w czasie długiej podróży oraz grając z nimi w szachy.”
/angielskie przysłowie/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szachowe Mistrzostwa

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy