Głowna treść

Konkurs „Śladem krakowskiego Klimatologa”

„Śladem krakowskiego Klimatologa” – konkurs dla nauczycieli

Konkurs „Śladem krakowskiego Klimatologa” organizowany przez jednostkę miejską Klimat-Energia-Gospodarka Wodna ma zainspirować kadrę pedagogiczną do wprowadzenia innowacyjnego sposobu przekazywania wiedzy o klimacie, a w szczególności zagadnień ekologiczno-proklimatycznych dotyczących Krakowa.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli krakowskich, samorządowych szkół podstawowych. Polega na wykonaniu autorskiego scenariusza lekcji szkolnej, poświęconej tematyce klimatyczno-ekologicznej. Każdy scenariusz musi być zgodny z podstawą programową, dedykowaną określonej grupie wiekowej. Scenariusze powinny uwzględniać różnorodne formy zajęć oraz ciekawe miejsca zlokalizowane na terenie miasta Krakowa.

Prace konkursowe będą oceniane osobno dla każdej z dzielnic miasta Krakowa, w taki sposób, by w każdej dzielnicy wyłonić jedną zwycięską pracę konkursową. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci dyplomu oraz wielkoformatowej, „Gry z Klimatem” o wymiarach 3 m x 3,5 m., przeznaczonej do edukacji klimatycznej uczniów.

Gra z Klimatem” przedstawia mapę Krakowa, która stanowi element edukacji klimatyczno-ekologicznej promujący formę nauki poprzez zabawę. Trasa uczestnika gry, jest wypełniona szeregiem zadań proklimatycznych,  obejmujących między innymi zrównoważony transport, segregację odpadów, oszczędzanie wody, korzystanie z Odnawialnych Źródeł Energii, poznawanie przyrody, dbanie o zwierzęta. Ścieżka, którą należy pokonać zawiera etapy gry promujące zdrowy styl życia, ruch na świeżym powietrzu oraz dokładniejsze poznanie Krakowa. Młody gracz, przyjmując klimatyczne wyzwania, wzbogaca swoją wiedzę, dba o kondycję fizyczną, rozwija empatię, pobudza zmysły obserwacji, uczy się właściwych postaw społecznych, poznaje charakterystyczne miejsca w swoim otoczeniu, a przede wszystkim staje odpowiedzialnym mieszkańcem Krakowa.

Szczegółowy Regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.kegw.krakow.pl

Prace należy przesłać w terminie od 15 kwietnia 2022 r. do 15 maja 2022 r. włącznie, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 maja do godz. 14.00

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy