Głowna treść

Fot. Bogusław Świerzowski / Kraków.pl

Punkt rejestracji uchodźców

Rozpoczął się proces rejestracji obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego. W Krakowie zorganizowany został jeden, centralny punkt nadawania numeru PESEL – w TAURON Arenie Kraków.

W pierwszych dniach rejestracji możliwe jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego też, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni. Wsparcie jest udzielane od dnia przekroczenia granicy – data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc.

W ciągu dwóch dni zapisów obsłużono 610 osób. Przepustowość wzrośnie po otrzymaniu z ministerstwa kolejnej partii sprzętu do rejestracji.

Punkt jest czynny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 20.00.

Więcej informacji: www.krakow.pl

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy