Głowna treść

Fot. unsplash.com

Przekaż dane do „Lustra czynszowego”

Właściciele i zarządcy nieruchomości do 31 stycznia powinni przedstawić Gminie Miejskiej Kraków dane dotyczące czynszów w lokalach mieszkalnych za drugie półrocze 2021 r.

Zarządcy nieruchomości mają obowiązek przedstawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Kraków lub jej części.

Dotyczy to w szczególności wysokości czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem i stanem technicznym budynku oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem.

Obowiązek publikacji wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części.

Wypełnione formularze należy składać osobiście, poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem poczty w podanych w rozporządzeniu terminach na adres: Wydział Mieszkalnictwa UMK Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy