Głowna treść

Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030

Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030

Konsultacje społeczne dot. Programu strategicznego komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 18 listopada do 16 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych Programu strategicznego komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030.

W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe.

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji zarówno od mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych.

Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie przedmiotowych konsultacji społecznych jest Wydział Komunikacji Społecznej UMK.

- kontakt telefoniczny: 12 616 60 64, 12 616 1272

- kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formy w jakich zostaną przeprowadzone konsultacje:

 1. Otwarte, protokołowane spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi: 8 grudnia 2022 r. w godz. 18.00-20.00 – UMK, ul. Bracka 10
 1. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2022 r. poprzez:
  - przesłanie w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  - pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące PSK 2023-2030;
  - przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące PSK 2023-2030.
 1. Ankieta elektroniczna dostępna do 16 grudnia 2022 r. – link do ankiety elektronicznej znajduje się na stronie: obywatelski.krakow.pl
 1. Telefoniczne dyżury eksperckie:
  termin I: 7 grudnia 2022 r. od 10:00 do 12:00,

termin II: 14 grudnia 2022 r. od 10:00 do 12:00,

Pod numerami telefonów: 609 659 808 lub 506 170 681

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym oraz linkiem do ankiety dostępne będą:

- w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków” (www.obywatelski.krakow.pl)

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)

- w miejskim serwisie MPI (www.krakow.pl)

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy