Głowna treść

Proaktywni z POWER-em!

Proaktywni z POWER-em!

Zostań uczestnikiem projektu pt. „Proaktywni z POWER-em!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co oferujemy ?

 • Bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników
 • Udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku
 • Opiekę osobistego Case Managera i Specjalisty ds. zatrudnienia
 • Indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt jest adresowany do osób w wieku od 18-29 r. życia biernych zawodowo, bezrobotnych imigrantów i reemigrantów zamieszkujących Kraków, Tarnów oraz powiaty: krakowski, tarnowski, wielicki, bocheński, wadowicki, proszowicki, olkuski, miechowski, myślenicki, brzeski, dąbrowski w szczególności:

 • nie uczące się, nie kształcące
 • powracające na rynek pracy
 • bez doświadczenia zawodowego
 • z niepełnosprawnościami
 • o niskich kwalifikacjach
 • zamieszkujące obszary wiejskie (poza ZIT)
 • Kobiety

Co możesz zyskać?

Poszukiwane przez pracodawców kompetencje i kwalifikacje

 1. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku,
 2. Wsparcie profesjonalistów (opieka osobistego doradcy, psychologa doradcy zawodowego) którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy
 3. Zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 4. Poczęstunek podczas warsztatów, materiały szkoleniowe.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!!

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem:
Strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/proaktywni-z-power-em/
Osobiście: w biurze projektu pl. gen. W. Sikorskiego 2, IIp., 31-115 Kraków
Telefonicznie: 12 200 21 77

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy