Głowna treść

Nowe usługi w Centrum Wsparcia Opiekunów

Nowe usługi w Centrum Wsparcia Opiekunów

Rusza nowa edycja projektu!

Już od lipca b.r. osoby niesamodzielne i ich opiekunowie nieformalni będą mogli skorzystać z nowych, bezpłatnych usług.

Oprócz dotychczasowych form wsparcia w postaci szkoleń i usług menadżera opieki, Centrum Wsparcia Opiekunów wprowadzi zupełnie nowe usługi wytchnieniowe dla opiekunów. Usługi te polegają na czasowym (2-4 tygodniowym) całodobowym przebywaniu osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką, w przypadku okresowego braku możliwości jej sprawowania lub potrzeby odpoczynku przez opiekuna nieformalnego.

W dalszym ciągu funkcjonować będzie również bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego. Dla kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi zorganizowana będzie kolejna konferencja. Zaplanowano również prowadzenie portalu i poradnika dla opiekunów.

Osoby niesamodzielne w dalszym ciągu będą mogły znaleźć pomoc w placówce zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację.

Wszystkie formy wsparcia oferowane będą NIEODPŁATNIE!

Więcej informacji: wsparciedlaopiekuna.pl/rekrutacja

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy