Głowna treść

Fot. Magiczny Kraków

Nowe stawki za przejazdy taksówkami już obowiązują

Od 29 lipca krakowscy przewoźnicy mogą stosować nowe stawki za przejazdy taksówkami. Są one odzwierciedleniem kompromisu między oczekiwaniami taksówkarzy, a możliwościami mieszkańców.

Podczas sesji 6 lipca radni uchwalili zmianę maksymalnej ceny za przejazdy taksówkami w Krakowie. Dotychczasowe ceny urzędowe obowiązywały już od ponad dwunastu lat i były najniższe spośród wszystkich dużych miast w Polsce.

Nowe stawki zostały omówione przez zespół roboczy ds. rozpatrywania postulatów środowiska krakowskich taksówkarzy. W Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK organizowane są cykliczne spotkania (co najmniej dwa razy w roku) z przedstawicielami organizacji zrzeszających krakowskich taksówkarzy. Na tych spotkaniach omawiane są m.in. problemy związane z wykonywaniem usług przewozowych. Do zadań zespołu należy rozpatrywanie postulatów środowiska. W posiedzeniach uczestniczą również przedstawiciele policji, Inspekcji Transportu Drogowego, straży miejskiej, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz innych instytucji, których kompetencje wiążą się z problematyką poruszaną przez taksówkarzy.

Jest to wyjątek w naszym kraju – tylko w Krakowie funkcjonuje formalnie taki zespół.

Przyczyny podwyżek cen maksymalnych, które wskazali taksówkarze:

  • wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • wzrost kosztów utrzymania
  • wzrost cen paliw, składek ZUS, ubezpieczenia
  • wzrost inflacji

Nowe ceny maksymalne

Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o zmianie maksymalnych cen za usługi taksówkarskie. Jest to pierwsza od 2009 r. podwyżka. To wzrost wysokości opłat o ok. 30–40 proc. To podniesienie maksymalnej opłaty początkowej z 7 zł do 9 zł i stawki za 1 km z 2,80 zł do 4 zł, a opłaty za godzinę postoju z 38 zł do 55 zł (dyskutowano nad kwotą 60 zł). Ceny właściwe, ale nie wyższe niż wskazane w uchwale, będą ustalali sami taksówkarze.

Taksówkarze już pod koniec roku sygnalizowali konieczność zmian, podnosząc, że wielu z nich pracuje na granicy opłacalności i nie może pozwolić sobie np. na wymianę samochodu.

Te ceny są jedynie odpowiedzią na kilkunastoletni brak aktualizacji regulacji w tym zakresie. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją ekonomiczną, zadeklarowano wobec taksówkarzy stałą obserwację rynku usług taksówkarskich pod kątem ewentualnych dalszych zmian uchwały.

Treść uchwały dostępna jest tutaj.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy