Głowna treść

Kraków w dobrym klimacie

Kraków w dobrym klimacie

SegregujeMY, sadziMY, oszczędzaMY, oddychaMY – to hasła przewodnie tegorocznej kampanii „Kraków w dobrym klimacie”. Rozpoczynamy swoistą podróż przez proklimatyczne działania miasta, zarazem zachęcając krakowian do aktywności w tym temacie, bo od każdego z nas zależy przyszłość naszej planety!

Kraków idzie dalej i wyznacza kolejne standardy w zakresie działań środowiskowych, ekologicznych i klimatycznych. Po wymianie ponad 45 tys. palenisk i sukcesywnie poprawiającej się jakości powietrza w mieście stoimy przed niezwykle ważnym wyzwaniem, które dotyczy wszystkich ludzi na ziemi. Naszym celem jest przeciwdziałanie skutkom negatywnych zmian klimatycznych.

Dlatego też w zeszłym roku został zorganizowany Krakowski Panel Klimatyczny. Uczestnicy panelu – mieszkańcy, eksperci, przedstawiciele miasta – przez kilka miesięcy wspólnie pracowali nad odpowiedzią na pytanie: Jak władze i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Efektem prac panelu było wypracowanie i przekazanie władzom miasta 32 rekomendacji, które zgodnie z przyjętymi założeniami mają dla prezydenta Krakowa charakter wiążący.

– Wpisując się w rekomendacje panelistów, w tym roku miasto będzie realizować kampanię „Kraków w dobrym klimacie”, mającą na celu zwiększenie świadomości proklimatycznej krakowian oraz zachęcenie do wspólnego działania by przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatu. Kampania jest potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej przez miasto strategii, zawartej w dokumentach „Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” oraz „Strategia Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030”. Jej celem jest przyspieszenie transformacji systemowej miasta, ukierunkowanej na uzyskanie neutralności klimatycznej, czyli ograniczeniu szkodliwej emisji gazów cieplarnianych do minimum i wdrażaniu rozwiązań na rzecz czystego, przyjaznego dla mieszkańców środowiska – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Kampania została podzielona na cztery tematyczne działy, skupiające się wokół najistotniejszych elementów życia, tzw. żywiołów: powietrze, ogień/energia, woda oraz ziemia/gleba:

  • SegregujeMY – dotyczącego gospodarowania odpadami
  • SadziMY – traktującego o miejskiej zieleni
  • OszczędzaMY – poruszającego ważną kwestię oszczędnego gospodarowania wodą
  • OddychaMY – skupiającego się na temacie jakości powietrza i ekologicznym transporcie

– W ciągu roku zaplanowano wiele wydarzeń i niecodziennych inicjatyw, wpisujących się w tematykę kampanii. Będziemy o nich informować na bieżąco na naszej stronie internetowej mówi Monika Chylaszek, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej UMK.

Pierwszą część kampanii, w miesiącach zimowych, poświęcimy tematyce gospodarowania odpadami. Będzie można dowiedzieć się m.in. Jak właściwie segregować odpady? Jak dać używanym przedmiotom drugie życie? Gdzie oddać zużyte elektroodpady lub niepotrzebne meble?

Podstawowe informację dotyczące kampanii „Kraków w dobrym klimacie” do znalezienia tutaj: Kraków w dobrym klimacie - Magiczny Kraków (www.krakow.pl) oraz na www.klimat.krakow.pl.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy