Głowna treść

Konsultacje społeczne dot. budowy Tras: Zwierzynieckiej i Pychowickiej

Konsultacje społeczne

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z sugestiami mieszkańców i organizacji pozarządowych, władze Miasta Krakowa zdecydowały o przedłużenia trwania konsultacji społecznych ws. budowy Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej do 2 grudnia br.

W dodatkowym czasie trwania konsultacji mieszkańcy będą mogli nadal składać swoje uwagi z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych, wziąć udział w dodatkowym spotkaniu konsultacyjnym które odbędzie się w dniu 22 listopada br. o godzinie 17.30 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, przy ul. Strąkowej 3a, a także skorzystać z dwóch dodatkowych dyżurów eksperckich w dniach 21 i 23 listopada br. w godzinach 9-16 pod numerem telefonu 667 677 938.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy