Głowna treść

Gra miejska NASZA Krowodrza

Gra miejska NASZA Krowodrza

Zapraszamy do udziału w Grze Miejskiej „Nasza Krowodrza”, organizowanej w dniu 16 października 2022 r. w godzinach od 11:00 do 15:00 przez Radę i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza na terenie dzielnicy.

Celem gry jest odnalezienie na podstawie otrzymanych i zebranych w trakcie gry materiałów wszystkich Punktów Gry, wykonanie wszystkich Zadań oraz dotarcie na Metę gry w określonym limicie czasu. Gra zaplanowana jest dla maksymalnie 20 drużyn i realizowana będzie w formie aktywnego spaceru. Udział w grze jest bezpłatny. W grze mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie w wielu od 8 lat. Udział osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody prawnych opiekunów.

Uczestnicy gry działają w drużynie składającej się z trzech osób. Minimum jedna osoba musi być osobą pełnoletnią. W przypadku, gdy w drużynie znajduje się dwóch uczestników w wieku poniżej 16 roku życia dopuszcza się udział czwartego uczestnika w drużynie.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w grze dostępny jest pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj2shUKtJwy1_3Ghd2WgdhbYZLM4RAkmi_J0gviHqYFdpVuw/viewform?fbclid=IwAR3GOtZvWxAlrzy8sozaW6qwL4AI0ffgTJDleTPHh20rbqg9WznKc7tXFFY

W przypadku wyczerpania limitu rejestracji 20 drużyn, zostanie utworzona lista rezerwowa wg kolejności zgłoszeń.

Każda zarejestrowana drużyna musi potwierdzić swój udział na jeden dzień przed planowaną grą tj. do dnia 15.10.2022 r. do godziny 12.00. Brak potwierdzenia będzie traktowany jako rezygnacja drużyny z udziału w grze, a na jej miejsce wpisana zostanie drużyna z listy rezerwowej.

Start Gry zaplanowany jest w na Placu Inwalidów.

Gra składać się będzie z dwóch etapów:

  • Etap 1 gry – Uczestnicy na podstawie otrzymanych na starcie materiałów muszą w Etapie I odnaleźć dziewięć stanowisk gry. Limit czasu na wykonanie wszystkich zadań w Etapie I, którego nie można przekroczyć wynosi 90 minut.
  • Etap 2 gry wymaga odnalezienia kolejnych dziewięciu stanowisk gry obsługiwanych przez Animatorów oraz dotarcia na Metę gry znajdującą się na Placu Inwalidów. Limit czasu na wykonanie wszystkich zadań w Etapie 2, którego nie można przekroczyć wynosi 90 minut.

Łączny limit czasu na wykonanie wszystkich zadań gry i dotarcie do mety wynosi 180 minut. Przekroczenie tego czasu oznacza, że drużyna nie będzie klasyfikowana.

Punktacja:

Drużyny zdobywają punkty na Stanowiskach Gry obsługiwanych przez animatorów. Wykonanie każdego zadania ocenianego przez Animatora jest punktowane w skali od 1 do 10 pkt.

Klasyfikacja:

Główne kryterium, które będzie brane pod uwagę w klasyfikacji wyników gry to łączna ilość zdobytych przez drużynę punktów w trakcie gry.

W przypadku zajęcia ex aequo jednego z trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji gry z osiągniętą taką samą ilością punktów drugim kryterium oceny jest suma wieku trzech najstarszych osób w drużynie. W takim przypadku wygrywa drużyna, której suma wieku jest mniejsza. Trzecim kryterium rozstrzygnięcia ex aequo jest czas pokonania trasy gry od startu do mety.

Jednak czas pokonania trasy gry nie jest najważniejszym kryterium. Aby zostać sklasyfikowaną drużyna musi wyłącznie zmieścić się w limicie czasu. Drużyna, która zakończy grę przed przewidzianym limitem czasu nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dodatkowych punktów w klasyfikacji gry.

Przebieg gry i realizacja gry.

Na starcie uczestnicy otrzymają materiały dotyczące 1 Etapu gry.

Materiały dotyczące 2 Etapu uczestnicy otrzymają po wykonaniu wszystkich zadań Etapu I w miejscu wskazanym na podstawie zadań wykonanych w trakcie Etapu. Po zaliczeniu zadań na Stanowiskach Etapu 1, drużyna musi zlokalizować miejsce, w którym otrzyma materiały do realizacji 2 Etapu gry.

W Etapie 2 uczestnicy na podstawie otrzymanych materiałów będą musieli zlokalizować kolejno następne Stanowiska Gry i wykonać powierzone im zadania.

Nagrody:

Na zwycięzców, drużyny, które w klasyfikacji zajmą miejsce pierwsze, drugie i trzecie czekają atrakcyjne nagrody.

Pobierz regulamin gry

Zapraszamy!

 

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy