Głowna treść

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Długi weekend z „Przyjacielem Krakowa”

Wiele ciekawych spacerów z przewodnikami miejskimi czeka w pierwszy długi weekend nowego 2022 roku w ramach akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Aby wziąć udział w akcji Koła Grodzkiego PTTK, wystarczy zgłosić się na wskazane miejsce zbiórki. Udział jest bezpłatny.

Sobota, 8 stycznia:

 • dla odznaki brązowej: „Kraków w epoce baroku”
  Kolejny po renesansie styl w architekturze zwany jest barokiem. Barok to wrażenie, ruch, niepokój, dynamiczne kompozycje. Wszystkie cechy tego stylu panującego od końca XVI w. do połowy wieku XVIII odnajdujemy w budowlach krakowskich zarówno sakralnych, gdzie przykładem są pełne piękna kościoły św. Piotra i Pawła czy św. Anny, jak również w budowlach świeckich jak pałace: Wodzickich, Lubomirskich, Zbaraskich. A co to za pałace? Ot zagadka!
  Spotkanie o godz. 9.00 przed Domem Turysty PTTK – Hotelem Wyspiańskim na ul. Westerplatte 15.
 • dla odznaki srebrnej: „Zakony i klasztory – ojcowie franciszkanie i siostry klaryski”
  Ojcowie franciszkanie to inaczej Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, który bierze swój początek w 1208 r. od świętego Franciszka z Asyżu. Do Krakowa przybyli w 1237 r., gdzie książę Bolesław Wstydliwy ufundował im kościół. Pierwotny wczesnogotycki, rozbudowany w XV w., spłonął podczas wielkiego pożaru miasta w 1850 r. Obecny kościół, neogotycki, zachował elementy pierwszej świątyni. Niezwykle interesujące są doskonale zachowane XV-wieczne krużganki, ozdobione średniowiecznymi freskami i galerią portretów biskupów krakowskich.
  Siostry klaryski to żeński zakon franciszkański kontemplacyjny, ściśle klauzurowy, założony przez św. Klarę z inspiracji św. Franciszka z Asyżu. Do Polski został sprowadzony przez bł. Salomeę do Zawichostu koło Sandomierza. Ale już w 1316 r. został przeniesiony do Krakowa. Kościół św. Andrzeja, który do sióstr należy, to jeden z najstarszych kościołów Krakowa fundowany jako romański. Pod koniec XVII w. nastąpiła barokizacja wnętrza kościoła.
  Spotkanie o godz. 10.00 przed Domem Turysty PTTK – Hotelem Wyspiańskim na ul. Westerplatte 15.
 • dla odznaki złotej: „Godła, rzeźby i obrazy na krakowskich kamienicach”
  Godła są znakami plastycznymi, wyróżniającymi dom od pozostałych, umieszczane nad wejściem, nadawały budynkom nieformalne nazwy, jak np. pałac Pod Baranami, Dom Pod Murzyny, Dom Pod Matką Boską, Dom Podedzwony, Dom Pod Rakiem. Funkcjonowały od średniowiecza do czasu wprowadzenia numeracji domów. W wielu miejscach w Krakowie są domy, których fasady zdobią obrazy o tematyce religijnej, np. bardzo znany Dom Pod Obrazem przy krakowskim Rynku – dom, który w przeszłości należał do rodziny Cellarich, Hallerów i Wentzlów. Trzeba poznać też historię obrazu Matki Boskiej Łaskawej (na zewnętrznej, północnej ścianie kościoła mariackiego), która od wieków strzegła lud Krakowa przed morowym powietrzem. Figurka Matki Boskiej Łaskawej stoi też u wylotu ulicy Jagiellońskiej w pobliżu Plant. O tym wszystkim opowiemy sobie podczas tego spaceru.
  Spotkanie o godz. 11.00 przed Domem Turysty PTTK – Hotelem Wyspiańskim na ul. Westerplatte 15.

Niedziela, 9 stycznia:

 • dla odznaki brązowej: „Pomniki w obrębie starego Krakowa”
  Pomniki stawiano zawsze dla upamiętnienia ważnych wydarzeń bądź wielkich władców. Kraków w przeszłości nie mógł się jednak poszczycić takimi pomnikami, wyjąwszy nagrobki królewskie w katedrze. Dopiero w XIX w. zaczęto ozdabiać miasto monumentami, z których większość stanęła na Plantach. Chociaż Kraków nie należy do miast najbogatszych w pomniki, to znajdują się tu pomniki upamiętniające postacie historyczne i literackie oraz wydarzenia historyczne. Większość z nich ma ciekawą historię, którą warto poznać. Podczas spaceru skupimy się na pomnikach lezących obrębie Starego Miasta.
  Spotkanie o godz. 9.00 przed Domem Turysty PTTK – Hotelem Wyspiańskim na ul. Westerplatte 15.
 • dla odznaki srebrnej: „Zaginione kościoły Krakowa”
  Kraków przez przybyszy nazywany jest miastem 100 kościołów. Ale popatrzmy dla przykładu na ulicę w stronę grodu, czyli Grodzką. Dzisiaj na tej krótkiej ulicy są cztery kościoły.
  Spotkanie o godz. 10.00 przed Domem Turysty PTTK – Hotelem Wyspiańskim na ul. Westerplatte 15.
 • dla odznaki złotej: „Szlakiem architektów – Mączyński i Stryjeński”
  Franciszek Mączyński i Tadeusz Stryjeński – krakowska „spójnia budowlana”, jak o nich mówiono. Wybitni polscy architekci, którzy na przełomie XIX i XX wieku tworzyli w Krakowie i dla Krakowa (ale nie tylko). Wspólnie zaprojektowali takie gmachy jak….. no właśnie, jakie? To okaże się podczas spaceru po mieście.
  Spotkanie o godz. 11.00 przed Domem Turysty PTTK – Hotelem Wyspiańskim na ul. Westerplatte 15.

Dodatkowo w najbliższą niedzielę rozpoczyna się cykl wykładów organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa dla osób zdobywających odznakę „Z pawim piórem”.

Inauguracyjny wykład pt. „Kraków przed Piastami” poprowadzi dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30 w sali konferencyjnej PTTK przy ul. Zyblikiewicza 2B. Wymagane są zapisy. Wykład będzie transmitowany również na YouTube.

Z uwagi na aktualną sytuację, w celu zapewnienia odpowiedniej obsady przewodnickiej (zapewnienia małych grup), Koło Grodzkie PTTK zachęca do wcześniejszego zgłoszenia zamiaru udziału w wybranych trasach za pośrednictwem formularza online.

Organizatorzy informują również, że podczas spacerów wszystkich uczestników obowiązują aktualne zasady i ograniczenia sanitarne.

Szczegółowe informacje o akcji, program na cały miesiąc i regulamin zdobywania odznaki można uzyskać na stronie internetowej kologrodzkie.pl.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy