Głowna treść

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2022

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2022

W związku ze zbliżającym się terminem głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa tj. 30 września – 14 października br., pragnę przypomnieć najważniejsze zasady związane z powyższym etapem.

W głosowaniu może wziąć udział każda osoba zamieszkała na terenie Miasta Krakowa, bez względu na wiek. Każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań w tym:

  • 3 głosy na zadania o charakterze dzielnicowym, zgodnie z dzielnicą swojego zamieszkania
  • 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

Najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt. Głosowanie odbywa się osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość w punktach do głosowania lub za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej dostępnej na stronie www.budzet.krakow.pl. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad głosowania zawiera Regulamin głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2435/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument (plik pn. „2435_2022_zal 1”).

W celu zmniejszenia liczby głosów nieważnych uprzejmie proszę, aby osoby odpowiedzialne za obsługę punktów zwracały uwagę na prawidłowe wypełnianie kart przez osoby głosujące, tj. poprzez weryfikację czy na karcie do głosowania wypełniono wszystkie wymagane rubryki.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której osoba głosująca przyniesie do Państwa pakiet wypełnionych kart do głosowania i będzie chciała je złożyć w punkcie, w pierwszej kolejności uprzejmie proszę o poinformowanie tej osoby, że głosowanie jest osobiste i każdy głosujący powinien samodzielnie oddać głos w punkcie. W przypadku nalegania na odebranie całego pakietu proszę go przyjąć i oznaczyć, którego dnia złożono karty, w jakich okolicznościach oraz jeśli to możliwe kto przyniósł karty.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo wzór karty do głosowania: https://bip.krakow.pl/zarzadzenia/2022/2435/X19UUF9fODE0MDE=/2435_2022_zal_2.pdf. Jeśli liczba kart, która została Państwu przekazana okaże się niewystarczająca, informuję, że istnieje możliwość dodrukowania kart we własnym zakresie lub zgłoszenia się do tut. Wydziału i odebrania dodatkowych kart. Zapotrzebowanie należy zgłaszać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. min. 3 dni przed planowanym odbiorem kart. Po wcześniejszym potwierdzeniu, karty będą dostępne do odbioru w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Dekerta 24 (pokój 11a, segment B, parter) w godz. 8.00-14.00.

Po zakończeniu głosowania uprzejmie proszę o pilne dostarczenie kart do głównych siedzib Państwa instytucji skąd zostaną odebrane przez pracownika tut. Wydziału. Przypominam, że karty do głosowania powinny zostać przekazane w zaklejonej kopercie oraz opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację poprzez zamieszczenie poniższych informacji:

  • Nazwa punktu do głosowania oraz numer dzielnicy w przypadku punktów organizowanych przez Rady Dzielnic
  • Liczba kart do głosowania znajdująca się w kopercie

W przypadku organizacji przez Rady Dzielnic jednodniowych lub weekendowych punktów do głosowania uprzejmie proszę o, w miarę możliwości, przekazywanie głosów na bieżąco po zakończeniu działania takiego punktu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 (pokój 11a, segment B, parter). Pozwoli to usprawnić proces wprowadzania kart do głosowania do systemu.

W załączeniu przesyłam listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie – plik pn. „Lista projektów BO 20222”. Uprzejmie proszę o udostępnienie w/w wykazu na stanowiskach komputerowych w organizowanych przez Państwa punktach.

Uprzejmie proszę, aby przekazane Państwu plakaty informujące o możliwości zagłosowania w ramach budżetu obywatelskiego zostały zamieszczone w miejscach widocznych dla potencjalnych głosujących.

Dodatkowo pragnę przypomnieć, że zgodnie z zapisami Regulaminu organizacji punktów do głosowania stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2435/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. § 9. Promowanie indywidualnych projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w punktach do głosowania jest niedopuszczalne oraz § 10. Osoby odpowiedzialne za obsługę punktów do głosowania zobowiązane są do zachowania bezstronności.

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2022

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy