Głowna treść

Białe Morza

Białe Morza

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 1 września br. rozpoczną się konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza”.

W trakcie trwania konsultacji zaplanowano spotkania z mieszkańcami, warsztaty i spacery badawcze, dyżury telefoniczne ekspertów oraz możliwość wypełnienia ankiety internetowej dotyczącej przedmiotu konsultacji.

Pierwsze z planowanych spotkań odbędzie się w dniu 5 września o godz. 17.00 w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” przy ul. Zakopiańskiej 62.

Aby zwiększyć dotarcie komunikatu do mieszkańców o zaplanowanych działaniach partycypacyjnych,  zwracamy się z uprzejmą prośbą o  wsparcie promocyjne poprzez umieszczenie załączonych materiałów na stronie internetowej Rady Dzielnicy, w mediach społecznościowych bądź poprzez inne narzędzia internetowe.

Białe Morza

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy