Głowna treść

Aukcja charytatywna

Aukcja charytatywna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami  Sportowymi nr 5  im. Polskich Olimpijczyków ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Krowodrzy

NA AUKCJĘ CHARYTATYWNĄ „DZIECI TWORZĄ DLA DZIECI”

NA RZECZ MAŁOPOLSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI W KRAKOWIE.

Prace aukcyjne dostępne na: www.sp5.krakow.pl zakładka Aktualności

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy