Głowna treść

XVI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Słowa Mój Kraków

XVI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Słowa Mój Kraków

Serdecznie zapraszamy uczniów krowoderskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XVI Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Słowa Mój Kraków, edycja literacka pt. „Krowodrza – moja dzielnica”.

REGULAMIN XVI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO SŁOWA

MÓJ KRAKÓW, edycja pt. „Krowodrza - moja dzielnica”.

 1. Organizator konkursu
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
 2. Współorganizator konkursu
  Rada Dzielnicy V Krowodrza
  Muzeum Krakowa
 3. Honorowy Patronat
  Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
  Rada Dzielnicy V Krowodrza
  Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek
  Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa prof. Jacek Purchla
  Muzeum Krakowa
 4. Cele konkursu
  - poznawanie historii, kultury i tradycji Krowodrzy
  - rozbudzanie zainteresowania przeszłością i teraźniejszością swojej małej Ojczyzny
  - kształtowanie postaw patriotycznych

  - odkrywanie młodych talentów i promowanie uzdolnionych uczestników konkursu

 5. Adresat konkursu
  Uczniowie krowoderskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 6. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
  a) uczniowie kl. III SP
  b) uczniowie kl. IV – VI SP
  c) uczniowie kl. VII – VIII SP
  d) uczniowie szkół ponadpodstawowych
 7. Uczniowie przygotowują prozatorski tekst literacki pt. „Krowodrza – moja dzielnica”:
  a) kl. III SP – swobodny tekst odpowiadający wiekowi i umiejętnościom ucznia klasy III
  b) kl. IV – VI – opowiadanie lub inne dłuższe formy wypowiedzi dostosowane do umiejętności ucznia klas IV – VI np. opis, list, kartka z pamiętnika
  c) kl. VII – VIII – opowiadanie, reportaż, opis, charakterystyka sylwetki, sprawozdanie lub inne dłuższe formy wypowiedzi dostosowane do umiejętności ucznia klas VII – VIII
  d) uczniowie szkół ponadpodstawowych – opowiadanie, reportaż, esej lub inne dłuższe formy wypowiedzi dostosowane do umiejętności ucznia szkoły ponadpodstawowej
 8. Wymagania dotyczące tekstu literackiego:
  a) praca pisemna powinna być dobrze spięta i mieć metryczkę (imię i nazwisko, klasa; imię i nazwisko opiekuna)
  b) tekst: wydruk komputerowy, strony ponumerowane
  c) długość tekstu: nie mniej niż 4000 znaków – nie więcej niż 7000 znaków ( SP IV – VIII, szkoły ponadpodstawowe)
  d) format kartki: A4
  e) rozmiar czcionki: 13, interlinia: 1,5
 9. Kryteria oceny:
  a) zrozumienie tematu
  b) posługiwanie się słownictwem adekwatnym do celu i formy wypowiedzi
  c) sprawność stylistyczna
  d) operowanie bogatym słownictwem
  e) poprawność pisowni
  g) oryginalność ujęcia tematu – umiejętność zaprezentowania własnych przemyśleń, odzwierciedlenie przeżyć i stanów emocjonalnych, uczuć, ekspresji, pasji
  h) wykazanie się wiedzą na temat dzielnicy Krowodrza
  i) przejrzystość układu graficznego.
 10. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie napisaną pracę, która nie została wcześniej zgłoszona do innego konkursu.
 11. Konkurs rozgrywany będzie w 2 etapach:
  I etap szkolny
  II etap międzyszkolny
 12. Liczba prac zgłoszonych przez szkoły:
  Szkoła Podstawowa: od 1 do 12
  Szkoła ponadpodstawowa: od 1 do 12
 13. Teksty literackie będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora.
 14. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 15. Dla Finalistów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i patronów.
 16. Informacja na temat wyników konkursu zostanie przekazana opiekunom uczestników oraz zamieszczona na stronie Organizatora www.sp5.krakow.pl 13 kwietnia 2022 roku.
 17. Podczas finału konkursu obowiązuje strój galowy.
 18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie pracy konkursowej (tekstuliterackiego) w wydawnictwach, folderach i innego rodzaju materiałach reklamowych, promocyjnych publikowanych w formie druku, jak i na innych nośnikach informacji.
 19. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie swojego wizerunku związanego z udziałem w konkursie w celu wykorzystania tych materiałów na terenie organizatora i współorganizatorów, stronach internetowych organizatora i współorganizatorów, portalach społecznościowych.
 20. Uroczysty finał konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2022 roku, o godz. 10.30, w Muzeum Krakowa, oddział Pałac Krzysztofory. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty finału konkursu.
 21. Osoba udzielająca informacji na temat konkursu: Jolanta Błasiak e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin i adres nadsyłania prac:

01.03.2022r. – 11.03.2022r.; prace można przysłać wcześniej przed 1 marca, ale nie później niż 11.03.2022r.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
al. Kijowska 8
30-079 Kraków
z dopiskiem „MÓJ KRAKÓW – konkurs”. Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy