Głowna treść

Spotkania on-line z budżetem obywatelskim

Spotkania on-line z budżetem obywatelskim

Z okazji VIII edycji budżetu obywatelskiego przedstawiamy cykl 8 paneli z wykładami on-line prowadzonych przez praktyków i ekspertów z zakresu zieleni, infrastruktury, organizacji eventów czy działań kierowanych do dzieci.

W ramach wykładów będzie można zadać pytania dotyczące prezentowanej tematyki lub zainspirować się w swoich pracach nad projektem. Będzie to również doskonała okazja, aby zweryfikować swoją wiedzę i dostrzec nowe aspekty  budżetu obywatelskiego oraz spotkać się z przedstawicielami m.in. Zarządu Zieleni Miejskiej, Krakowskiego Biura Festiwalowego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Zarządu Budynków Komunalnych, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Webinaria będą otwarte dla każdego zainteresowanego mieszkańca, który kliknie
w opublikowany link na stronie www.budzet.krakow.pl.

Zachęcamy do udziału! #BOwarto być on-line!

Wykłady potrwają do końca kwietnia, a poniżej przedstawiamy ich harmonogram.

PANEL I

24.03.2021 r. godz.17:00

Budżet Obywatelski 2021 - zmiany w regulaminie.

W trakcie wykładu zostanie przedstawiona ogólna idea budżetu obywatelskiego, jak również  bieżące zmiany w Regulaminie.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

PANEL II

25.03. 2021 r. godz.17:00

Zakres przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, które mogą stanowić przedmiot zgłaszanego projektu.

W trakcie wykładu zostaną przedstawione możliwości realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego we współpracy z Zarządem Budynków Komunalnych oraz w jaki sposób mogą one  spełniać m.in. jeden z podstawowych warunków  regulaminu budżetu obywatelskiego - ogólnodostępność projektu.

Zarząd Budynków Komunalnych

Czy to remont, czy budowa? - o czym trzeba pamiętać w przypadku projektów drogowych.

 

W czasie wykładu omówiona zostanie różnica pomiędzy remontem a przebudową/budową w aspekcie ustawy Prawo budowlane.  Przedstawione zostaną krótko fazy procesu inwestycyjnego. Podane zostaną przykłady zadań remontowych i inwestycyjnych. Na co należy zwrócić uwagę w przypadku składania projektów drogowych. Jak rodzaj i charakter robót wpływa na harmonogram realizacji oraz wycenę zadania.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

PANEL III

8.04.2021 r. godz. 17:00

Gospodarowanie wodami opadowymi

W trakcie prezentacji zostaną przedstawione rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Zielone projekty  - o czym warto pamiętać?

 

W trakcie prezentacji zostaną przedstawione rozwiązania dla infrastruktury dedykowanej zieleni.

Zarząd Zieleni Miejskiej

PANEL IV

14.04. 2021 r.  godz. 17:00

Jak zorganizować wydarzenie kulturalne angażujące lokalną społeczność?”

Podczas wykładu poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia związane z organizacją eventów kulturalnych dot. zarówno kwestii merytorycznych (programowych) jak i techniczno-logistycznych. Przechodząc przez fazę planowania, poprzez bezpośrednie przygotowania, aż do realizacji przeanalizujemy cały proces związany z organizacją eventu w skali lokalnej.

Centrum Kultury Podgórze

Wydarzenia kulturalne od A do Z, czyli cykl projektowy festiwali muzycznych.

 

W trakcie spotkania opowiemy o tym jak tworzyć linie programową rozrywkowych wydarzeń kulturalnych we współpracy z lokalnymi społecznościami artystycznymi, na co warto zwrócić uwagę podczas programowania i z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać. Przedstawimy też proces projektowy od fazy planowania poprzez negocjacje i kontraktowanie artystów, rozmowy poprzedzające występ do etap realizacji i rozliczenia projektu.

Krakowskie Biuro Festiwalowe

PANEL V

15.04.2021 r. g.17:00

Specyfika projektów Budżetu obywatelskiego realizowanych w jednostkach  oświatowych (szkoły i przedszkola) z przedstawieniem problemu na  przykładach.

Omówienie problemów związanych z ogólnodostępnością projektów z Budżetu Obywatelskiego proponowanych do realizacji na terenie szkół i przedszkoli wraz z przedstawieniem przykładowych zakresów zadań z wniosków, które wprost spełniają wymagane kryterium jak i tych gdzie jest ono trudne do osiągnięcia.
Przedstawienie problemów jakie mogą powstać przy realizacji zadań zgłaszanych w Budżecie Obywatelskim, których efektem jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych lub zakres zgłoszonego zadania wiąże się z przebudową budynku.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty

Zakup nowości wydawniczych, kodów do e-booków oraz działalność kulturalno-edukacyjna na przykładzie Biblioteki Kraków.

 

W czasie webinarium przedstawione zostaną przykładowe zadania budżetu obywatelskiego, których realizatorem była Biblioteka Kraków. Zaprezentowane zostaną zasady zakupu nowości wydawniczych do filii bibliotecznych oraz rodzaje gromadzonych zbiorów, a także zasady zakupu kodów do platform udostępniających kody do e-booków. Przedstawione zostaną różne formy działań kulturalno-edukacyjnych realizowanych stacjonarnie, a także on-line.

Biblioteka Kraków

PANEL VI

20.04.2021 r. g.17:00

Profilaktyka uzależnień - o czym warto pamiętać.

W trakcie wykładu pracownicy MCPU przedstawią istotne zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień, które powinny być zawarte w projekcie.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

PANEL VII

21.04.2021 r. g.17:00

Budżet obywatelski na rzecz rodziny, macierzyństwa, ochrony praw dziecka.

Co jest konieczne, aby organizacja pozarządowa mogła zrealizować zadanie publiczne, w ramach Budżetu Obywatelskiego, na rzecz rodziny, macierzyństwa, ochrony praw dziecka.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

O czym warto wiedzieć i pamiętać przy projektach dla dzieci/rodzin z dziećmi

 

Jak planować projekty dla rodzin z dziećmi w przestrzeni miejskiej. Na co trzeba zwrócić uwagę przy projektach skierowanych do dzieci, czyli kreatywnie, kulturalnie, w czasie wolnym.

Krakowskie Biuro Festiwalowe

PANEL VIII

22.04. 2021 r. godz.17:00

„Każdy głos się liczy! Czyli o roli właściwej komunikacji w czasie walki o głosy, ale także podczas realizacji projektu.”

Świadomość, że procesy komunikacyjne zachodzą między nami nieustannie sprawia, że każdy z nas staje się ambasadorem swojego projektu i bierze czynny udział w jego promowaniu. Dlatego tak ważna jest właściwie prowadzana komunikacja oraz działania public relations. I chociaż może wydawać się to skomplikowane, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia strategii komunikacji projektu, by móc zarówno walczyć o głosy, jak i potem zakomunikować sukces – wybór projektu do realizacji, a także korzyści dla mieszkańców, kiedy zostanie już zrealizowany.

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Jak zaplanować wydarzenie zgodnie z zasadami dostępności?

Podczas webinaru postaramy się podpowiedzieć na co warto zwrócić uwagę podczas organizacji wydarzenia i jak zorganizować wydarzenie, by było dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy stopnia niepełnosprawności odbiorców. Jak zapewnić dostępność wydarzenia na każdym etapie jego organizacji (przygotowanie zespołu, dostępność: miejsca, transportu, promocji, rejestracji, komunikacji, materiałów i multimediów)?

Krakowskie Biuro Festiwalowe

WYMAGANIA TECHNICZNE!

 1. Przed rozpoczęciem webinarium prosimy o sprawdzenie:
  • przeglądarki, z jakiej Państwo korzystają (jeśli wybraną przeglądarką jest Internet Explorer, to prosimy o skorzystanie podczas webinarium z innej przeglądarki, np. Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari),
  • wersji przeglądarki (jeśli nie jest to wersja najnowsza, należy ją zaktualizować),
  • ustawień głosu w komputerze oraz na karcie, w której otwarta jest strona
   z webinarium.
 2. Aby w trakcie transmisji zminimalizować ryzyko zakłóceń, prosimy o wyłączenie innych używanych aplikacji.

Wymagana minimalna prędkość łącza internetowego powinna wynosić 512 kbps.
W przypadku wolniejszego łącza mogą pojawić się zakłócenia obrazu i/lub dźwięku.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy