Głowna treść

Konkurs

„Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2021!” - konkurs

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza krakowskie podstawowe szkoły samorządowe do udziału w konkursie na najlepsze pomysły dotyczące promocji idei Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Prace konkursowe mają przygotować uczniowie, z ewentualną pomocą nauczycieli, rodziców bądź innych pracowników szkoły. Do wygrania trzy wyjazdy do Centrum Wypoczynku JORDANOVA k. Starego Sącza oraz szansa na zrealizowanie wymarzonych projektów na rzecz zwycięskich szkół.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 to rozszerzenie puli programów partycypacji społecznej w Gminie Miejskiej Kraków. Adresatami tego programu są uczniowie samorządowych szkół podstawowych.

Organizator dopuszcza różnorodne formy prac konkursowych: graficzne, filmowe, muzyczne, opisowe, itd. Mogą to być np. projekty materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, banerów, billboardów, itp.), spoty i filmy reklamowe (np. nakręcone telefonem komórkowym) bądź scenariusze na nie, pomysły na niekonwencjonalne działania marketingowe (np. memy, virale, teledyski, itp.), aż po koncepcje kompleksowych strategii promocji idei Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane pod względem: innowacyjności i kreatywności, pracochłonności i złożoności koncepcji oraz walorów estetycznych i artystycznych.

Trzy pierwsze szkoły z największą liczbą punktów na liście rankingowej (która powstanie po ocenie prac przez komisję konkursową) otrzymają równorzędne nagrody konkursowe: bezpłatny wyjazd na „zieloną szkołę" do Centrum Wypoczynku JORDANOVA w Gołkowicach Górnych k. Starego Sącza dla wybranej, wskazanej przez dyrektora szkoły klasy lub uczniów wraz z nauczycielami. Opisana wyżej lista rankingowa szkół będzie również podstawą do przyznania szkołom przez Gminę Miejską Kraków środków w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Konkurs „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2021" ma na celu promowanie koncepcji partycypacji społecznej w krakowskich szkołach podstawowych samorządowych, a także zachęcanie uczniów i uczennic do współdecydowania oraz aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i miasta.

Termin nadsyłania prac upływa 4 czerwca.

Regulamin konkursu na:
www.cmjordan.krakow.pl (zakładka Konkursy i Festiwale)

Szkolny BO 2021 3

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy