Głowna treść

Plany Priorytetowe relizowane przez dzielnicowych dla Dzielnicy V

l.p.

Opis zagrożenia

Cel zadania priorytetowego

Miejsce realizacja działania

Czas realizacji zadania

Dzielnicowy realizujący zadania

1

Gromadzenie się osób bezdomnych na terenach zielonych w rejonie ul. Prądnickiej i al. Słowackiego w Krakowie

Ograniczenie zjawiska bezdomności

al. Słowackiego/                       ul. Prądnicka

01.02.2021

31.07.2021

st. asp. Mariusz Skałka

2

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie przyległym do sklepu Lewiatan na ul. Mazowieckiej 16 w Krakowie

Ograniczenie zjawiska spożywania oraz zaśmiecania miejsca  publicznego

ul. Mazowiecka 16

01.02.2021

31.07.2021

asp. szt. Konrad Paluchowski

3

Dewastacja elewacji budynku poprzez nanoszenie napisów o wulgarnych treściach przy  ul. Mazowieckiej 30 w Krakowie

Ograniczenie zjawiska niszczenia mienia

ul. Mazowiecka 30

01.02.2021

31.07.2021

asp. szt. Sylwia Orzechowska-Poseł

4

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie przyległym do sklepu Carrefour Express przy ul. Królewskiej 49 w Krakowie

Ograniczenie zjawiska spożywania oraz zaśmiecania miejsca  publicznego

ul. Królewska 49

01.02.2021

31.07.2021

sierż. szt. Marcin Bębenek

5

Dewastacja elewacji budynku poprzez nanoszenie napisów o wulgarnych treściach przy ul. Racławickiej 30 w Krakowie

Ograniczenie zjawiska niszczenia mienia

ul. Racławicka 30

01.02.2021

31.07.2021

asp. szt. Grzegorz Sudoł

6

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca publicznego poprzez pozostawianie pustych butelek po alkoholu i opakowań po spożywanych posiłkach, a także zakłócania porządku publicznego w rejonie betonowego deptaka Parku Krakowskiego od strony Placu Inwalidów w Krakowie

Ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu oraz zaśmiecania miejsca  publicznego

Park Krakowski

01.02.2021

31.07.2021

st. sierż. Marcin Pospóła

7

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem powodując zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zakłócenie porządku publicznego w rejonie Placu Nowowiejskiego w Krakowie, szczególnie przy skwerze od ul. Chocimskiej w Krakowie.

Ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu oraz zaśmiecania miejsca  publicznego

ul. Chocimska, Plac Nowowiejski

01.02.2021

31.07.2021

st. sierż. Dawid Janeczek

8

Niszczenia mienia poprzez malowanie graffiti na elewacji ściany budynku przy ul. Lea 96 w Krakowie.

Ograniczenie zjawiska niszczenia mienia

ul. Lea 96

01.02.2021

31.07.2021

mł. asp. Michał Gorgoń

9

Łamanie przepisów ruchu drogowego poprzez nieprawidłowe parkowanie w rejonie skrzyżowania ulicy Toruńskiej z ulicą Kawiory w Krakowie.

Ograniczenie zjawiska naruszania przepisów ruchu drogowego

ul. Toruńska/ul. Kawiory

01.02.2021

31.07.2021

asp. sztab. Tomasz Łatak

 

Pobierz tabelę w formacie .pdf

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy