Głowna treść

Nabór kandydatów na rachmistrzów

Gminny Komisarz Spisowy w Krakowie ogłosił powszechny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych z związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r., który będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Centralne Biuro Spisowe ustaliło dla Krakowa limit rachmistrzów w ilości 324 osób.

Plakat - Nabór kandydatów na rachmistrzów
Nabór kandydatów trwa do 16 lutego br., a szczegółowe informacje dostępne
są na stronie BIP pod adresem:
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=23083

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy