Głowna treść

"Małe granty" - oferta na działania stowarzyszeń i fundacji dla Mieszkańców Krowodrzy

Małe granty

Oferta na działania stowarzyszeń i fundacji dla Mieszkańców Krowodrzy.

Zapraszamy Stowarzyszenia i Fundacje do składania oferty na działania na rzecz Krowodrzan. Zadanie ze środków wydzielonych Rady i Zarządu Dzielnicy V.

Szczegóły: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=142455

Prosimy pamiętać o składaniu oferty papierowej we właściwym wydziale Urzędu Miasta Krakowa i równoczesne przesłanie stosownego formularza drogą elektroniczną w wyznaczonym terminie.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy