Głowna treść

Konsultacje społeczne dotyczące budowy wiaduktu drogowego nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej

Konsultacje społeczne dotyczące budowy wiaduktu drogowego nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej

Ogłoszenie konsultacyjne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy wiaduktu drogowego nad układem w ciągu ul. Kąpielowej w Krakowie wraz z przebudową/budową/rozbudową przyległego układu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)”.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 29 października – 19 listopada 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

 1. Spotkanie dla mieszkańców w dniu 9 listopada 2021 roku (szczegóły dotyczące formy i miejsce spotkania zostaną podane w późniejszym terminie)
 2. Dyżur telefoniczny eksperta pod numerem telefonu 12 418-05-60, w dniach:
  1. 4 listopada 2021 roku w godzinach 11:00 – 13:00
  2. 16 listopada 2021 roku w godzinach 16:00 – 18:00
 3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych. Wypełniony i podpisany osobiście formularz w dniach 29 października – 19 listopada 2021 roku można:
 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: „Konsultacje – Kąpielowa”
 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Kąpielowa”.
 • Forma i miejsce spotkania po jej ogłoszeniu, formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronie internetowej: obywatelski.krakow.pl

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy