Głowna treść

Sporządzane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

Konsultacje Społeczne

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, dot. uwarunkowań do Studium, które w październiku i listopadzie br. będą odbywać się w sali konferencyjnej w Tauron Arenie (ul. Lema 7, 31-571 Kraków) oraz on-line.

Więcej informacji: www.bip.krakow.pl/zaprojektujmykrakow

 

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy