Głowna treść

Konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zadania pn. Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest zaprezentowanie zakresu zadania, zebranie uwag i opinii, a następnie w uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzonej analizie oraz w miarę posiadanych możliwości, uwzględnienie ich w dokumentacji projektowej.

Konsultacje będą trwać w okresie od 28 czerwca 2021 r. do 23 lipca 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  • Spotkanie on-line z mieszkańcami Krakowa: dnia 29 czerwca 2021 r.,w godz. 18.00-19.30: Celem spotkania będzie zaprezentowanie dotychczas wypracowanych rozwiązań projektowych. W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 czerwca 2021 - w tytule należy wpisać: Starowolska – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom w dniu 28 czerwca 2021.
  • Telefoniczne dyżury ekspertów w dniach: 1 lipca br. w godzinach: 10.00-12.00 i 15.00.-17.00. oraz 8 lipca br. w godzinach: 15.00-17.00. pod numerem telefonu 12 616 7255

W dniach: 28 czerwca – 11 lipca br. istnieje możliwość wypełnienia elektronicznego formularza konsultacyjnego do składania uwag przez mieszkańców. Formularz jest dostępny na stronie miejskiego serwisu poświęconego konsultacjom społecznym www.obywatelski.krakow.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wypełniony i podpisany osobiście formularz można przesłać do dnia 11 lipca 2021 roku:

  • na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w formie skanu/zdjęcia)
  • na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Niepokalanej Panny Marii”.

Bieżące informacje na temat konsultacji będą pojawiać się w miejskim serwisie internetowym o inwestycjach, pod linkiem: https://inwestycje.krakow.pl/investment/306  a także na stronach: zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl.


Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Starowolskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników wraz z rozbudową skrzyżowania Starowolska - Leśna - 28 Lipca 1943 w Krakowie.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest zaprezentowanie zakresu zadania i zebranie opinii do wstępnej wielobranżowej koncepcji rozbudowy ulicy Starowolskiej.

Konsultacje będą trwać w okresie od 28 czerwca 2021 r. do 23 lipca 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  • Spotkanie on-line z mieszkańcami Krakowa: dnia 30 czerwca 2021 r., w godz. 18.00-19.30: Celem spotkania będzie zaprezentowanie dotychczas wypracowanych rozwiązań projektowych. W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 28 czerwca 2021 - w tytule należy wpisać: Starowolska – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom w dniu 29 czerwca 2021.
  • Telefoniczne dyżury ekspertów w dniach: 2 lipca br. w godzinach 15.00.-17.00. oraz 6 lipca br. w godzinach: 10.00-12.00 i 15.00-17.00. pod numerem telefonu 12 616 7255

W dniach: 28 czerwca – 11 lipca br. istnieje możliwość wypełnienia elektronicznego formularza konsultacyjnego do składania uwag przez mieszkańców. Formularz jest dostępny na stronie miejskiego serwisu poświęconego konsultacjom społecznym www.obywatelski.krakow.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wypełniony i podpisany osobiście formularz można przesłać do dnia 11 lipca 2021 roku:

  • na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w formie skanu/zdjęcia)
  • na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Starowolska”.

Bieżące informacje na temat konsultacji będą pojawiać się w miejskim serwisie internetowym o inwestycjach, pod linkiem: https://inwestycje.krakow.pl/investment/306  a także na stronach: zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl.

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy