Głowna treść

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Szukasz pracy lub pracowników?

W Grodzkim Urzędzie Pracy zarówno osoby bezrobotne jak i pracodawcy mogą skorzystać z licznych form wsparcia!

Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oferujemy m.in.:

 • staż - to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych. Pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szanse na uzyskanie zatrudnienia,
 • szkolenia - są prowadzone w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium, a po jego ukończeniu - zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - to forma wsparcia udzielana bezrobotnym, którzy chcą otworzyć własną firmę. Jednorazowe środki możliwe do pozyskania to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
 • bon zatrudnieniowy - jeżeli jesteś osobą bezrobotną w wieku do 30 roku życia oraz znalazłeś pracodawcę chętnego zatrudnić Cię na okres 18 miesięcy, to możesz złożyć wniosek o bon zatrudnieniowy. Jest on gwarancją zrefundowania pracodawcy części kosztów Twojego wynagrodzenia.

Pracodawcy mogą skorzystać m.in. z takich form wsparcia jak:

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - to dofinansowanie kształcenia ustawicznego zarówno pracowników jak i pracodawców. Starając się o dofinansowanie pracodawca ponosi jedynie 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów szkolenia,
 • prace interwencyjne – to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia przez nasz Urząd. Okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może wynosić od 6 lub 12, a nawet 18 miesięcy,
 • dofinansowanie do wynagrodzeń 50+ - może je otrzymać pracodawca albo przedsiębiorca. Przysługuje ono przez okres 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50 lat - 60 lat lub 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat,
 • przyjęcie stażysty – pracodawca składa ofertę stażu, a my szukamy kandydata z odpowiednimi kwalifikacjami i pokrywamy jego stypendium.

Z naszą pomocą zatrudnisz cudzoziemców:

 • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – na jego podstawie mogą legalnie pracować obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Warunkiem wykonywania pracy w ramach tej uproszczonej procedury jest wpisanie oświadczenia do ewidencji oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy, który uprawnia do wykonywania pracy w Polsce,
 • informacja starosty - przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę sezonową pracodawca musi otrzymać potwierdzenie, że tej pracy nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy. Aby uzyskać informację starosty pracodawca zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniał cudzoziemca oraz załącznik do krajowej oferty pracy.

Jesteśmy również otwarci na osoby z niepełnosprawnościami:

 • dotacja na otwarcie biznesu - ze środków PFRON finansujemy dotacje na rozpoczęcie działalności. Mogą ją otrzymać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zarejestrowane w naszym Urzędzie. Wnioskodawca sam określa o jaką kwotę się ubiega.
 • staże i szkolenia - z uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnością, szkolenia organizowane są w trybie indywidualnym. Staż pozwala zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym większe szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Kontakt:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
ul. Wąwozowa 34
31-752 Kraków
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Infolinia tel. 12 686 81 22, 12 686 81 23
Więcej informacji na www.gupkrakow.pl i na facebook’u

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy