Głowna treść

APEL Rady Krakowskich Seniorów

Szanowni Państwo

Zwracamy się do wszystkich Mieszkańców Krakowa z prośbą, aby w warunkach bardzo wielkiego zagrożenia koronawirusem COVID–19 - swoim działaniem i postępowaniem zrobić wszystko, dla zapewnienia w przestrzeni publicznej podstawowe bezpieczeństwo dzieci, mieszkańców w sile wieku i seniorów.

Bardzo prosimy wszystkich Mieszkańców Miasta Krakowa o przestrzeganie zaleceń sanitarnych, szczególnie poprzez noszenie maseczek ochronnych i zachowanie bezpiecznej odległości.
Stosujmy i przestrzegajmy te zasady wszędzie: w środkach komunikacji miejskiej (wraz z przestrzeganiem limitowania miejsc), w sklepach, w przychodniach i w innych miejscach publicznych.

Występujemy z tą prośbą w imieniu wszystkich Seniorów Krakowa, którzy czują się zagrożeni w warunkach nieodpowiedzialnych zachowań otoczenia, w sytuacjach gdy Seniorzy zmuszeni są do korzystania z transportu MPK lub osobiście załatwiają podstawowe i konieczne sprawy bytowe w przestrzeni publicznej naszego Miasta.
Bardzo często są to ludzie schorowani, niepełnosprawni, mało samodzielni, samotni, o ograniczonej odporności, którym w razie sytuacji kryzysowej i ciężkiej choroby nie ma kto pomóc – i pojawia się tragedia, zagrożenie ich życia.

Szanowni Państwo

Zwracamy się do wszystkich Mieszkańców Krakowa o powszechne, stanowcze reagowanie oraz zdecydowaną dezaprobatę na przypadki nieprzestrzegania reżimów sanitarnych.
Uświadamiajmy wszystkim, że nie może być przyzwolenia na nieodpowiedzialne zachowanie współmieszkańców.

Zwracajmy uwagę tym, którzy nie stosują odpowiedniego dystansu i maseczek, a także wspierajmy osoby reagujące na łamanie prawa, a narażone na aroganckie oraz agresywne zachowania tych, którzy postępują wbrew niemu i narażają innych – każdego z nas.
Naszym zachowaniem wspierajmy również służby publiczne, Straż Miejską, Policję, którzy reagują na łamanie reżimów sanitarnych.

Szanowni, Drodzy Krakowianie

Jesteśmy wszyscy pewni, że nasza zdecydowana postawa i działania, przyczynią się do wzrostu wspólnej zbiorowej odpowiedzialności Krakowian i do zahamowania pandemii.

Rada Krakowskich Seniorów

P.S.
Kończąc pisać ten apel, dowiadujemy się o kolejnych tragicznych sytuacjach naszych przyjaciół walczących o życie.
Jesteśmy w szoku.

Pobierz

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy