Głowna treść

Rozbudowa Al. 29 Listopada w Krakowie

„Rozbudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC”

Zgodnie z Decyzją Nr 32/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną dnia 31.08.2020 r., Wykonawca:

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider),
STRABAG Sp. z o.o. (Partner)

niniejszym przekazuje informację o rozpoczęciu inwestycji:

Rozbudowy drogi krajowej nr 7 (al. 29 Listopada) w Krakowie, na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Woronicza, od km 657+886,6 do km 660+516,8, wraz z rozbiórką, budową i przebudową skrzyżowań z drogami kategorii powiatowej i gminnej, rozbiórką, budową i przebudową: obiektów inżynierskich, obiektów infrastruktury PKP, ekranów akustycznych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, dróg dla pieszych i kierujących rowerami, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych, zatok postojowych, wylotu kolektora do rzeki Prądnik oraz budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i obiektów kolidujących z planowaną inwestycją.

Zamawiającym z ramienia inwestora (Gminy Miejskiej Kraków) jest:

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Planowany okres realizacji inwestycji:

grudzień 2020 - październik 2022 (aktualna, uzgodniona data zakończenia, mogąca ulec zmianie)

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy